Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών  (Σ.Μ.Υ.)

Έδρα :

Διεύθυνση : Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Στρατόπεδο «Καβράκου», Β. Τσιτσάνη 63 421 00 Τρίκαλα.

Τηλέφωνα :24310 23950,  24310 23951,  Fax : 24310 74233

Σκοπός της Σχολής:

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι να:

 • Παρέχει στους Σπουδαστές ποιοτική εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπουδών της χώρας και να καλλιεργεί παράλληλα το στρατιωτικό πνεύμα προσδίδοντας σ΄ αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.
 • Διατηρεί το ηθικό των Σπουδαστών σε υψηλό επίπεδο και να βελτιώνει συνεχώς την εικόνα και το κύρος της Σχολής και του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών γενικότερα.
 • Αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Ηγήτορες, Διοικητικούς και Τεχνικούς Μονίμους Υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να εργάζονται και  επιχειρούν σ΄ ένα διακλαδικό Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Διάρκεια σπουδών : 3έτη

Κατευθύνσεις :

Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώματα.

Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

Ενδεικτικά Μαθήματα  ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: 

Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Υγιεινή, Ελληνική Λογοτεχνία, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Πυρομαχικά, Πολιτική Ιστορία Νεότερης Ελλάδας, Φυσική (Βλητική),  Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Στρατιωτική Ιστορία – Γεωγραφία, Αγγλικά, Πληροφορική, Μηχανολογία, Ηλεκτροτεχνία, Τεχνικό Σχέδιο,  Αυτοκίνητο, Στρατιωτική Χημική Τεχνολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Οργάνωση Εργασίας, Ηγεσία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, Οργάνωση – Διοίκηση – Management, καθώς και μαθήματα που εστιάζονται στις πραγματικές απαιτήσεις κάθε ειδικότητας, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

 • Πεζικό
 • Τεθωρακισμένα
 • Πυροβολικό
 • Μηχανικό
 • Διαβιβάσεις
 • Αεροπορία Στρατού
 • Φροντιστές των παραπάνω Όπλων

Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι  αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

 • Τεχνικό
 • Εφοδιασμού – Μεταφορών
 • Υλικού Πολέμου
 • Έρευνας – Πληροφορικής
 • Υγειονομικό
 • Γεωγραφικό
 • Στρατιωτικών Γραμματέων
 • Ταχυδρομικό
 • Φροντιστές Τεχνικού Υγειονομικού

Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος  προπαιδεύσεως, που διαρκεί το λιγότερο δύο μήνες. Μετά το τέλος αυτής, γίνονται επιλογικές  διαδικασίες για την κατανομή των σπουδαστών σε δύο επιμέρους κατηγορίες (Διοικητικοί και Τεχνικοί).

Αναλυτικά :

 • Όπλα/Διοικητικοί
 • Όπλα/Τεχνικοί
 • Σώματα/Διοικητικοί
 • Σώματα/Τεχνικοί

Οι διοικητικοί σπουδαστές των Όπλων και των Σωμάτων μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους κατανέμονται στα Όπλα -Σώματα, ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων.  Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες, όπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε διοικητικές θέσεις.

Οι Τεχνικοί σπουδαστές των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέμονται στα Όπλα – Σώματα του Στρατού Ξηράς  και στη συνέχεια γίνεται η απονομή της ειδικότητάς τους. Με την ολοκλήρωση του δευτέρου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής  Όπλων-Σωμάτων και στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες.

Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι πέντε  (5) έτη.
Τα έξοδα φοιτήσεως, βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
Οι δευτεροετείς σπουδαστές της Σχολής, όταν αποβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά τους, πλην λόγων υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση  στο δημόσιο. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

 • Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφαρμογής των Όπλων και Σωμάτων στα οποία εντάχθηκαν, όπου και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για το έργο το οποίο θα κληθούν να εκτελέσουν.
 • Αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον 1 χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι των Πανελληνίων Εξετάσεων, σε θέματα που επιλέγει η Σ.Σ.Ε.
 • Ικανός αριθμός Μονίμων Υπαξιωματικών επιλέγονται, εκπαιδεύονται και επανδρώνουν τις Ειδικές Δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες και βατραχάνθρωποι. Επιπλέον μπορούν να υπηρετήσουν στην Αεροπορία Στρατού ως χειριστές και μηχανικοί ελικοπτέρων ή σε Γραφεία Έρευνας-Πληροφορικής, αφού εκπαιδευτούν ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Επειδή η Σ.Μ.Υ. ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοί της με  το πτυχίο της Σχολής (και εφόσον πληρούν της προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος), μπορούν να εγγραφούν σε ΑΕΙ, με εξετάσεις ή χωρίς. 
 • Οι οργανικές θέσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών Λοχιών, Επιλοχιών και Αρχιλοχιών είναι ενοποιημένες. Έτσι οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εφόσον κριθούν προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεως, προάγονται στον επόμενο βαθμό, αφού συμπληρώσουν το χρόνο παραμονής που προβλέπει ο νόμος σε κάθε βαθμό. Η προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή γίνεται μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία.
 • Οι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ανάλογα
 • με τα προσόντα τους, σύμφωνα με το σχετικό νόμο και εισέρχονται στο Σώμα των Αξιωματικών.
 • Οι Αξιωματικοί, που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, έχουν μέχρι και τον καταληκτικό τους βαθμό εξέλιξη σε βαθμούς αντίστοιχους με τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές