Μονογραφίες επαγγελμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.

Σύνδεση με τη βάση δεδομένων του Ο.Α.Ε.Δ.  (πατήστε εδώ).

Σχόλια του διαχειριστών:

Στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες από  1400 επαγγελματικές μονογραφίες, ταξινομημένες αλφαβητικά, ανά  θεματική ενότητα ή επιστημονικό πεδίο.

Πρόκειται  για μία σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια  αυτή του Ο.Α.Ε.Δ.  στο τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Για κάθε μονογραφία επαγγέλματος, μπορείτε να δείτε:

 • Περιγραφή Επαγγέλματος
 • Συνθήκες Εργασίας
 • Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες
 • Σπουδές
 • Επαγγελματικά Δικαιώματα
 • Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας
 • Πηγές Πληροφόρησης

Με την παρατήρηση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο  Σπουδές θα πρέπει να ελέγχονται για την εγκαιρότητα τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα  (πρόγραμμα Αθηνά, νέα δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Μονογραφίες επαγγελμάτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  (τέως Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού):

Σχόλια του Διαχειριστών:

Το  Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)  στα πλαίσια ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος (ΕΠΕΑΚΙ)  έχει δημιουργήσει 30 επαγγελματικές μονογραφίες.

Για κάθε μονογραφία επαγγέλματος, μπορείτε να δείτε:

 • Φύση  Εργασίας
 • Ικανότητες – Δεξιότητες
 • Συνθήκες Εργασίας
 • Εκπαίδευση
 • Απασχόληση
 • Άλλες πληροφορίες

Με την παρατήρηση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο  Εκπαίδευση  θα πρέπει να ελέγχονται για την εγκαιρότητα τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα  (πρόγραμμα Αθηνά, νέα δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Μονογραφίες Επαγγελμάτων

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

 

Μονογραφίες επαγγελμάτων άλλων φορέων:

Για περαιτέρω προσωπική διερεύνηση: