Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 08/09/2018

Στην ενότητα  αυτή  μπορείτε να δείτε  στατιστικά στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

2018 & 2017

Γενικό Λύκειο (2018 και 2017: γενική σειρά 90%) (σε μορφή pdf)

Επαγγελματικό Λύκειο (2018 και 2017: γενική σειρά 90%)  (σε μορφή pdf)

2018

2017

2016

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής παλιότερων ετών

 Γενικό Λύκειο (2015, 2014, 2013: γενική σειρά 90%)

Επαγγελματικό Λύκειο (2015, 2014, 2013 ομάδας Α’ – γενικής σειράς)

Σχόλια των Διαχειριστών

Οι βάσεις εισαγωγής παρατίθενται για ενημερωτικούς και μόνο λόγους. Σε καμία περίπτωση οι βάσεις εισαγωγής  (δηλαδή η βαθμολογία  του τελευταίου εισαγόμενου) δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής ή μη κάποιας σχολής. Είναι λάθος η συμπλήρωση του μηχανογραφικού να εδράζεται σε στατιστικά στοιχεία βάσεων προηγούμενων ετών.

Τα απαραίτητα στοιχεία για την  λήψη ορθολογικής απόφασης επιλογής σπουδών προσδιορίζονται επιγραμματικά από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Αυτογνωσία: Γνώση της προσωπικότητας (αξίες, ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, επιθυμίες – προτιμήσεις, κ.α.)
  • Πληροφόρηση: πολύ καλή γνώση του αντικειμένου των σπουδών, των μαθημάτων και εναλλακτικών επιλογών που υπάρχουν.
  • Προϋποθέσεις: Βαθμολογική επίδοση, προκαταρτικές εξετάσεις και ειδικές προϋποθέσεις.
  • Προοπτικές: Αγορά εργασίας, απορρόφηση.

Η γνώση των βάσεων εισαγωγής έρχεται να καλύψει τον τρίτο άξονα των προϋποθέσεων εισαγωγής και μόνο. Να σημειωθεί ότι οι βάσεις εισαγωγής κάθε χρόνο προσδιορίζονται από τους παρακάτω παραμέτρους:

  • από τον αριθμό των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ο οποίος ορίζεται κάθε χρόνο με Υπουργική Απόφαση, για κάθε ίδρυμα, σχολή ή τμήμα. Αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε ένα τμήμα αλλά και γενικότερα σε ένα επιστημονικό πεδίο  οδηγεί σε φθίνουσα τάση των βάσεων, αντίθετα μείωση του αριθμού των εισακτέων  οδηγεί σε αύξουσα τάση των βάσεων.
  •  Από την δυσκολία των θεμάτων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά. Επιλογές θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με υψηλό βαθμό δυσκολίας οδηγούν σε πτωτική – φθίνουσα τάση των βάσεων. Αντίθετα επιλογές θεμάτων με μικρό βαθμό δυσκολίας οδηγούν σε άνοδο – αυξητική τάση των βάσεων. Με απλά λόγια όταν τα θέματα είναι δύσκολα είναι για όλους δύσκολα, όταν είναι εύκολα είναι για όλους εύκολα, και κατά συνέπεια οι επιδόσεις των μαθητών και οι βάσεις εισαγωγής αυξομειώνονται ανάλογα.  
  • Από τις επιλογές των μαθητών – συνυποψήφιων σου. Κάθε μαθητής αποτελεί όμως μία ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του επαγγελματικές αξίες, ικανότητες και ιεραρχήσεις.

Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα της γνώσης των στοιχείων αυτών για ενημερωτικούς και μόνο λόγους και σε καμία περίπτωση  για ουσιαστικούς παράγοντες –κριτήρια επαγγελματικού προσανατολισμού.  Και επειδή η ηλεκτρονική συμπλήρωση του μηχανογραφικού γίνεται αφού γνωρίζεις τις επιδόσεις σου, δεν αποτελούν πλέον απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση και κατάθεση του μηχανογραφικού σου.

Παλιό σύστημα (10%)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα επιστημονικά πεδία του N.2525/1997 (με το παλιό σύστημα) εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση..

.
Προσοχή: αφορά τους αποφοίτους Λυκείων που θα διεκδικήσουν θέση εισαγωγής αποκλειστικά με το 10% χωρίς εξέταση. Και ΟΧΙ τους μαθητές της Γ’ Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2015-16.

 

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημών
5ο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομίας & Διοίκησης

 

Αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με το  ΦΕΚ 1158 τ.Β’/04.04.2017 έχει προστεθεί επιπλέον τμήματα στα επιστημονικά πεδία.

.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

το άρθρο ενημερώθηκε: 01/09/2018

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

πηγή: (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017) και (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/20.03.2018) και (ΦΕΚ 3726 τ.Β΄/31.08.2018)

 

Πανεπιστήμια

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα)

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα)

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιά)

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος)

Διοίκησης Τουρισμού (Αθήνα)

Διοίκηση Επιχειρήσεων  Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα)

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  (Αθήνα) – Ο.Π.Α.

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα)

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα)

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Σύρος)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Αθήνα)

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – Α.Π.Θ.

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Οργάνωσης & Διαχείρισης  Αθλητισμού (Σπάρτη)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Πληροφορικής (Αθήνα)

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Πληροφορικής (Λαμία)

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Στατιστικής (Αθήνα)

Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Τουριστικών Σπουδών

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα)

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Στρατιωτικές Σχολές

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) (Θεσσαλονίκη)

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σχολή Μηχανικών

Σχολή Πλοιάρχων

Αστυνομικές Σχολές

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυφυλάκων

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών

Σχολή Πυροσβεστών

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Τ.Ε.Ι.

Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας)

Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος)

Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα)

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες)

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Ηλεκτρονικών ΜηχανικώνΤΕ (Λαμία)

Ηλεκτρονικών ΜηχανικώνΤΕ (Χανιά)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (Χαλκίδα)

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ (Ρέθυμνο)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Άρτα)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σπάρτη)

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ (Καρδίτσα)

Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)

Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαιδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαιδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

 

Δείτε επίσης:

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

το άρθρο ενημερώθηκε: 01/09/2018

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

πηγή: (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017) και (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/20.03.2018)

.

Πανεπιστήμια

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα)

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα)

Βιολογίας (Αθήνα)

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Βιολογίας (Πάτρα)

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα)

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα)

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Λήμνος)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Εργοθεραπείας (Αθήνα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Ιατρικής (Αθήνα)

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Ιατρικής (Λάρισα)

Ιατρικής (Πάτρα)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Μαιευτικής (Αθήνα)

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα)

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Νοσηλευτικής (Αθήνα) – Ε.Κ.Π.Α.

Νοσηλευτικής (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής

Νοσηλευτικής (Σπάρτη)

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Φυσικοθεραπείας (Αθήνα)

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

Χημείας (Ηράκλειο)

Χημείας (Αθήνα)

Χημείας (Ιωάννινα)

Χημείας (Πάτρα)

Στρατιωτικές Σχολές

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Τ.Ε.Ι.   

Αισθητικής & Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη)

Δασοπονίας και  Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Δασοπονίας και  Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη)

Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Μαιευτικής (Πτολεμαϊδα)

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Νοσηλευτικής (Λαμία)

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)

Οπτικής και Οπτομετρίας  (Αίγιο)

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

.

Δείτε επίσης:

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

το άρθρο ενημερώθηκε: 01/09/2018

Νέο σύστημα: 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες .

πηγή: (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017) και (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/20.03.2018) και (ΦΕΚ 3726 τ.Β΄/31.08.2018)

Πανεπιστήμια

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Αθήνα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα)

Βιολογίας (Αθήνα)

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Βιολογίας (Πάτρα)

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιά)

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Γεωλογίας & Περιβάλλοντος (Αθήνα)

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

Γεωλογίας (Πάτρα)

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αθήνα)

Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής)

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα)- Παν. Δυτ. Αττικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Μαθηματικών (Αθήνα)

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

Μαθηματικών  (Ιωάννινα)

Μαθηματικών (Πάτρα)

Μαθηματικών (Σάμος)

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αθήνα)

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αθήνα)

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Χανιά)

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Ξάνθη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αθήνα)

Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)- Ε.Μ.Π.

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα)

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Πληροφορικής (Αθήνας)

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Πληροφορικής (Λαμία)

Πληροφορικής (Πειραιά)

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) – Ε.Μ.Π.

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιά)

Στατιστικής (Αθήνα)

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Φυσικής (Αθήνα)

Φυσικής (Ηράκλειο)

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

Φυσικής (Ιωάννινα)

Φυσικής (Πάτρα)

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα)

Χημείας (Αθήνα)

Χημείας (Ηράκλειο)

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

Χημείας (Ιωάννινα)

Χημείας (Πάτρα)

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιά)

Στρατιωτικές Σχολές

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα

Ικάρων (ΣΙ) – Ελεγκτές Αεράμυνας

Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι

Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση  Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση  Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μάχιμοι

Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μηχανικοί

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σχολή Μηχανικών

Σχολή Πλοιάρχων

 Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνα)

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Θεσσαλονίκη)

 Αστυνομικές Σχολές

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυφυλάκων

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών

Σχολή Πυροσβεστών

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Τ.Ε.Ι.

Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία)

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ (Ρέθυμνο)

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) –  Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ 

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) –  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Άρτα)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σπάρτη)

Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ (Χαλκίδα)

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) –  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) –   Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) –  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) –   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) –  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ (Καρδίτσα)

Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)

Τεχνολογίας Τροφίμων  (Αργοστόλι

Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Τεχνολογίας Τροφίμων  (Καλαμάτα)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)

Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών –  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών –   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

 

Δείτε επίσης:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

το άρθρο ενημερώθηκε: 01/09/2018

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

πηγή: (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017) και (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/20.03.2018) και (ΦΕΚ 3726 τ.Β΄/31.08.2018)

 

Πανεπιστήμια

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αθήνα)

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)

Βαλκανικών,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

Επικοινωνίας & Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Θεολογίας (Αθήνα)

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) – Μουσουλμανικών Σπουδών

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  (Αθήνα)

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Κοινωνικής Διοίκησης

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Πολιτικής Επιστήμης

Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα)

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Κοινωνιολογίας (Αθήνα)

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Νομικής (Αθήνα)

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

Νομικής (Κομοτηνή)

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα)

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

Φιλολογίας (Αθήνα)

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Φιλολογίας (Πάτρα)

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Αθήνα)

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αθήνα)

Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ

Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

Ψυχολογίας  (Ρέθυμνο)

Στρατιωτικές Σχολές

Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βέλλας Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βέλλας Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης

Αστυνομικές Σχολές

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυφυλάκων

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών

Σχολή Πυροσβεστών

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Τ.Ε.Ι.

Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας  (Καστοριά)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

 

Δείτε επίσης:

Αναζήτηση σχολών & τμημάτων Πανεπιστημίων ΤΕΙ ανά επάγγελμα

Ο συσχετισμός  σπουδών και επαγγελμάτων είναι ενδεικτικός. Εξάλλου κάθε τμήμα

Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη  σε ένα μόνο επάγγελμα.

 Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η 

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

 

 

Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά πόλη

ανά τομέα Επαγγελματικού Λυκείου

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 22/03/2018

.

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ),των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις (εξέταση σε 4 μαθήματα : 2 γενικής παιδείας & 2 ειδικότητας).

Πιο αναλυτικά ανάλογα  με τον τομέα αποφοίτησης με βάση την Υ.Α. Φ.151/ 43612/Α5 (ΦΕΚ 983 τ.Β΄/20.03.2018) έχουν πρόσβαση ως εξής:

Επίσης στην Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017) καθορίζονται τα παρακάτω θέματα για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

τμήματα εκτός συστήματος

το άρθρο ενημερώθηκε: 04/08/2018

Η εισαγωγή στα παρακώτω  τμήματα   δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδια τα τμήματα :

 

 

Επίσης σύμφωνα του Ν.Δ. 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018)  η εισαγωγή σπουδαστών στο:

θα γίνονται κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα. Περισσότερα εδώ