τμήματα εκτός συστήματος

το άρθρο ενημερώθηκε: 04/08/2018

Η εισαγωγή στα παρακώτω  τμήματα   δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδια τα τμήματα :

 

 

Επίσης σύμφωνα του Ν.Δ. 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018)  η εισαγωγή σπουδαστών στο:

θα γίνονται κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα. Περισσότερα εδώ