Ενημερώσου υπεύθυνα για τις διαδικασίες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στην Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού www.mysep.gr θα δείτε:

Πανόραμα Σχολών ΑΕΙ.

Νομοθεσία Πρόσβασης για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Στρατιωτικών Σχολών & Σωμάτων Ασφαλείας, Εμπορικού Ναυτικού, κ.α.

Αναλυτική και πληρέστερη ενημέρωση για το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο.

Διεξόδους μετά το Λύκειο (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.).

Τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων από το 2000 και εφεξής – Διαχρονική εξέλιξη των βάσεων εισαγωγής.

Τα πάντα για το Μηχανογραφικό –  Μετεγγραφές φοιτητών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα, αναλυτικά όλα τα ΦΕΚ επαγγελματικής κατοχύρωσης πτυχιούχων ΑΕΙ και των επαγγελμάτων  ανά κλάδο εργασίας.