Γνώρισε τον εαυτό σου: Compass life Test

Το Compass life Test είναι ένα εύχρηστο, αυτοματοποιημένο Test Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους στην επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος.

Δημιουργήθηκε Διεπιστημονική Ομάδα με στόχο να συνδυάσει τα Ψυχομετρικά στοιχεία της Προσωπικότητας με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Τα αποτελέσματα του Test καλύπτουν την αυτογνωσία και ταυτόχρονα παρέχουν πληροφόρηση, στοιχεία που αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη λήψη μιας σωστής απόφασης.

Με τη λήξη του, εκδίδεται αυτοματοποιημένα εξατομικευμένη Έκθεση όπου παρουσιάζεται ο βαθμός ταύτισης της Προσωπικότητας με τις Σχολές και τα Επαγγέλματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα παρέχει χρήσιμες, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για κάθε προτεινόμενη Σχολή. Κυριότερες πληροφορίες είναι :

  • Ο τρόπος Εισαγωγής στη Σχολή
  • Τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε Σχολή
  • Ο αριθμός των Τμημάτων καθώς και σε ποια πόλη βρίσκονται
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα
  • Ενδεικτικά Επαγγέλματα που αντιστοιχούν στο κάθε πτυχίο

To Compass life Test φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόπιστη «ΠΥΞΙΔΑ» επιλογών και πληροφόρησης στην πρώτη σημαντική απόφαση που καλούνται να λάβουν οι έφηβοι.

Η Έκθεση που θα εκδοθεί αποτελεί περιγραφή του χαρακτήρα, της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των κλίσεών τους.

Η επίτευξη αυτογνωσίας και ουσιαστικής στήριξης των νέων στην επιλογή σπουδών για την Ανώτατη Εκπαίδευση  γίνεται πιο εύκολη μέσα από το καινοτόμο Compass Life Test που δημιουργήθηκε από διεπιστημονική μονάδα και συνδέει τα στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε νέου και της ταύτισης του, με τις σχολές και τα τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Compass Life Test προσφέρεται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (σχολεία – φροντιστήρια) αλλά και σε μεμονωμένους υποψήφιους. Δώστε την ευκαιρία στους μαθητές σας να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να είναι σίγουροι στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Compass Life Test, συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής  και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλ.   210-3813580   ή κινητό  693 245 9587 (κ. Θωμαή Ζησοπούλου) ή κινητό 694 464 7007 (κ. Παναγιώτης Σταυρόπουλος).

Η φόρμα εγγραφής : εδώ