ΔΠΜΣ: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ασφάλεια

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Συνεργαζόμενα ιδρύματα:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

University of East London της Μεγάλης Βρετανίας

 

ΔΠΜΣ: «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ασφάλεια»

(Msc International Economics and Security)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

Τηλέφωνα: 24210 74771, 24210 74776  Email: g-econ@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το University of East London θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 23 Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (MSc in International Economics and Security) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (MSc in International Economics and Security) είναι ο τομέας των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Σκοπός του είναι η μετεκπαίδευση στελεχών σε έναν κρίσιμο τομέα των διεθνών συναλλαγών και της διεθνούς ασφάλειας. Η σπουδαιότητα του αντικειμένου προκύπτει από το εύρος των ζητημάτων που αφορούν στη διεθνή τρομοκρατία, τις τοπικές και διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις, την κυβερνοασφάλεια καθώς και στις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τίτλος Σπουδών:

Πρόκειται για ένα διεθνές – διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του University of East London, με τίτλο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – MSc in International Economics and Security.

Διάρκεια σπουδών :

Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δώδεκα μήνες εντατικής εκπαίδευσης για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης διπλασιάζεται για όσους φοιτητές επιλέξουν το καθεστώς μερικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Δίδακτρα: 

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Το Πρόγραμμα δέχεται απόφοιτους οικονομικών, διοικητικών και πολιτικών επιστημών ή συναφών αντικειμένων από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Πρόγραμμα δέχεται μέχρι τριάντα απόφοιτους οικονομικών, διοικητικών και πολιτικών επιστημών ή συναφών αντικειμένων από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει 8 (οκτώ) υποχρεωτικά μαθήματα (4 ανά εξάμηνο) που θα διδάσκονται με φυσική παρουσία στο Βόλο στην Αγγλική γλώσσα κατά την περίοδο 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου (σύνολο 28 διδακτικές εβδομάδες, 312 ώρες).

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με υποχρεωτική διπλωματική εργασία που εκπονείται από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • International political economy
  • International trade theory, policy & practice
  • International Conflict & Security Analysis
  • Quantitative and qualitative research methods

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Geopolitics & Geoeconomics
  • Contemporary topics in globalization
  • Security Economics
  • Euro-Asian Politics and Economics

Γ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική εργασία.

Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται με αποφάσεις των οργάνων του ΔΠΜΣ και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ