Το επάγγελμα του Ναυτικού

Your Career Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Με τον ανθυποπλοίαρχο Στέφανο Βερζώ συνομιλούμε για το επάγγελμα του Ναυτικού, τις σπουδές στην Α.Ε.Ν., τις οικονομικές απολαβές, τις προοπτικές, την καθημερινότητα στο πλοίο αλλά και τις δυσκολίες και τους κινδύνους.

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ