Πανελλαδικές 2021:  Οι Βάσεις Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο

Οι Βάσεις Εισαγωγής του 2021 ανά Επιστημονικό Πεδίο  για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής.

(Οι πίνακες διαθέτουν επίσης στοιχεία για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ