Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές – Τροποποίηση (ΦΕΚ)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/2/265-α΄/29-04-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021» (Β΄ 1836 και διόρθωση σφάλματος Β΄ 2115) .

Αναλυτικά στο ΦΕΚ 3881 τ.Β’/20.08.2021

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ