Κατανομή θέσεων εισακτέων στα ΑΕΙ ανά κατηγορία υποψηφίων (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Εσπερινά, 10 %) 2022

Κατανομή θέσεων εισακτέων στα Α.Ε.Ι. ανά κατηγορία υποψηφίων (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Εσπερινά, με το 10 %) 2022

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων η Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β΄ 2370).

Αναλυτικά μέσα από το ΦΕΚ 3798 τ.Β’/20.07.2022

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ