Διαγραφή τμημάτων από το Μηχανογραφικό Δελτίο για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων

Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει διαγραφές τμημάτων από το Μηχανογραφικό Δελτίο για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Πιο αναλυτικά:

Τα παρακάτω τμήματα διαγράφονται  από το Μηχανογραφικό Δελτίο για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων

1. α) Από τον Πίνακα της παρ 1 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, διαγράφονται τα ακόλουθα Τμήματα:

β) Από τον Πίνακα της παρ 2 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, διαγράφεται το ακόλουθο Τμήμα:

γ) Από τον Πίνακα της παρ 4 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, διαγράφεται το ακόλουθο Τμήμα:

δ) Από τον Πίνακα της παρ 6 του άρθρου 1 με τα Τμήματα στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Μηχανολογίας, διαγράφεται το ακόλουθο Τμήμα:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ