Νέοι Συντελεστές βαρύτητας  πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού & ΑΣΤΕ από το 2022-2023 (ΦΕΚ)

Νέοι Συντελεστές βαρύτητας  των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού & ΑΣΤΕ από το 2022-2023 (ΦΕΚ)

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. Φ.253.1/62264/Α5 που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021)   από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής καθορίζονται εκ νέου συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Αναλυτικά μέσα από το ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021 οι σχετικοί πίνακες.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ