Πανελλαδικές: Ο αριθμός εισαγομένων στο Λιμενικό Σώμα (Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων & Δοκίμων Λιμενοφυλάκων)

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κ.Υ.Α. Αριθμ. 2421.1/31394/2021 στο ΦΕΚ 1863 τ.Β’/07.05.2021  με την οποία  καθορίστηκε ο αριθμός εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021.

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100), αντιστοίχως.

Αναμένεται πλέον η έκδοση της προκήρυξης εισαγωγής για την κατάθεση των αιτήσεων.

Δείτε το ΦΕΚ 1863 τ.Β’/07.05.2021 για περισσότερα στοιχεία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ