Πανελλήνιες 2021: Ολοκληρώνεται η διαδικασία αίτησης – δήλωσης για μαθητές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πανελλήνιες 2021: Αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απεστάλη στα σχολεία αυτές τις ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης των μαθητών και των μαθητριών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη συμμετοχή τους στιςΠανελλήνιες 2021.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς για τους αποφοίτους και τις απόφοιτες.

Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος:

Όπως είναι γνωστό, κατά το τρέχον σχολικό έτος, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) από τους υποψηφίους έγινε σε 2 φάσεις: το Νοέμβριο για τους μαθητές και τον Μάρτιο για τους αποφοίτους. Όσον αφορά τους αποφοίτους, η διαδικασία ολοκληρώθηκε πλήρως, έγινε οριστική παραλαβή των Α-Δ, εκτυπώθηκαν δύο αντίγραφα, ελέγχθηκαν, υπογράφηκαν και ένα από αυτά παρελήφθη από τον υποψήφιο απόφοιτο.

Όσον αφορά τους μαθητές, έχει μείνει σε εκκρεμότητα η τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ολοκληρώσουν άμεσα την Α-Δ των μαθητών με εκτύπωση, έλεγχο, υπογραφή και παράδοση ενός αντιγράφου στους μαθητές.

.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να έχουν ήδη προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ή τουλάχιστον εμπρόθεσμη αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση) και να έχουν χαρακτηριστεί ανάλογα στο ΠΣ myschool.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Βρείτε την εγκύκλιο εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ