Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης

Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης

Περιέχει όλες τις Σχολές και τα Τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας περιέχει 23 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και οι δύο αυτόνομες Σχολές, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Διαθέσιμος: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ