Το Επάγγελμα του DATA SCIENTIST (Επιστήμη των Δεδομένων)

YOUR CAREER : Με τον Γιάννη Καμαριανάκη, ερευνητής του ΙΤΕ, συζητάμε για την επιστήμη των δεδομένων:

✅ Τι είναι η επιστήμη των δεδομένων;📈
✅ Ποια είναι τα καθήκοντα ενός data scientist;
✅ Ποιες προπτυχιακές σπουδές είναι οι κατάλληλες για να οδηγηθούμε στην επιστήμη των δεδομένων;
✅ Ποια η διαφορά από τη στατιστική;
✅ Πως μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας;
✅ Ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγέλματος στην Αμερική, Ευρώπη και στην Ελλάδα;
✅ Ποια ηθικά διλήμματα προκύπτουν από την εκμετάλλευση των δεδομένων μας;
και πολλά πολλά ακόμη.
.
.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ