Το επάγγελμα του e tutor

Ο Γιώργος Κοϊνάκης θα μας εξηγήσει πως ένας Φυσικός από την Αθήνα έχει καταφέρει να έχει μαθητές από όλον τον κόσμο.

✔ Τι είναι το επάγγελμα του e tutor;

✔ Ποιες δεξιότητες χρειάζονται;

✔ Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος νέος ώστε να καταφέρει να έχει μαθητές από όλον τον κόσμο;

✔ Ποιο είναι το μέλλον της τηλεκπαίδευσης;

και πολλά πολλά ακόμη.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ