Η ανάγκη για Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τα 2 Μηχανογραφικά

Εν όψει των αλλαγών που προτίθεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας καθίσταται αναγκαία η Επαγγελματική Συμβουλευτική.

Τα 2 Μηχανογραφικά κάνουν τη συμπλήρωσή τους έναν γρίφο για τον οποίο ο μαθητής πρέπει να έχει προετοιμαστεί νωρίτερα.

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ