Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Υ.Α. Αριθμ. 169775/Ζ1 (ΦΕΚ  5710 τ.Β.’ 24.12.2020) Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Ήδη ενημερώθηκε η Βάση Δεδομένων,  σ’ όλες τις σελίδες της.

.

πηγή: ΦΕΚ  5710τ.Β.’ 24.12.2020

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ