Προσοντολόγιο Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς

Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, ανά
Όπλο – Σώμα και ειδικότητα για απόφοιτούς Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρονται στο ΦΕΚ 5624 τ.Β’/21.12.2020

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ