Πανεπιστημιακές Σχολές για τη Ναυτιλία

Πανεπιστημιακές Σχολές για τη Ναυτιλία

Θα πρέπει να εξετασθεί η λειτουργία Πανεπιστημιακών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 

Για προώθηση  της Ελληνικής Ναυτιλίας στα πλαίσια της νέας ψηφιακής πραγματικότητας  με την ανάπτυξη συνεργασίας  με τον Διεθνή Σύνδεσμο Πανεπιστημίων που προσφέρουν  ναυτικές σπουδές για εκπαίδευση  Πλοιάρχων και Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ www.iamuedu.org

Απαιτούμενη Γενικότερη Εκπαιδευτική / τεχνολογική υποδομή και πολιτική σχετικά με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση

Η Ελληνική ναυτιλία αποτελεί αναμφίβολα τον πολύτιμο λίθο της χώρας μας . Εξυπηρετεί την οικονομία μας , και  ταυτόχρονα είναι και γεωπολιτικής σημασίας τομέας με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Αποτελεί σε ποσοστό το 53 % του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και ποσοστό 20 % του παγκόσμιου στόλου . Εξυπηρετεί ποσοστό 31,8% από  τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες.

Η εκπαίδευση των στελεχών του εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα, διεξάγεται σε γεωγραφικά κατανεμημένες δέκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, ως ακολούθως :

Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης παρέχοντας σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου.

Τα πλοία σήμερα αποτελούν ολόκληρες πλωτές πολιτείες, με σύνθετη και σύγχρονη τεχνολογία που διαρκώς εκσυγχρονίζεται και ανανεώνεται  και προφανώς χρειάζονται ολοένα και υψηλοτέρου επιπέδου στελέχη για να τα διαχειρίζονται, να τα λειτουργούν , να τα διοικούν.  Χρειάζονται / απαιτούν στελέχη του υψηλοτέρου δυνατού επιπέδου στους τομείς των πλοιάρχων και των μηχανικών.

H  ταχύτητα με την οποία αποσύρεται σήμερα η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στην πράξη αποσύρεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από 7% ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι σε λιγότερο από 10 χρόνια χρησιμοποιούμε άγνωστη σήμερα τεχνολογία.

Η νέα αυτή πραγματικότητα της οικονομίας της γνώσης είναι προφανές ότι επηρεάζει όλους, την λειτουργία όλων των παραγωγικών μονάδων, και συνεπώς και τον τομέα της ναυτιλίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα μας.

Είναι προφανές ότι απαιτείται πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση για τα υψηλού επιπέδου ευθύνης αυτά επαγγελματικά στελέχη , πλοιάρχων και μηχανικών Ε.Ν. , που θα συνδυάζει την εφαρμογή γνώσεων στην πράξη στον ιδιαίτερα  ευαίσθητο αυτό για τη χώρα μας τομέα , για οικονομικούς, γεωπολιτικούς κ.ά χώρους.

Όταν υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές για πλήθος άλλων επαγγελμάτων, χωρίς ανάλογο τομέα δραστηριότητας.

Σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, σε εθνικό επίπεδο, η ελληνόκτητη ναυτιλία αυταπόδεικτα έχει αναγορευθεί σε εθνικό κεφάλαιο υπερκομματικού χαρακτήρα για τη χώρα μας και παραμένει κοινός στόχος Πολιτείας και εφοπλισμού να διατηρηθούν οι στενοί δεσμοί της με τον τόπο. Η προϋπόθεση είναι μία: να παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστική και άρα βιώσιμη», τονίζει η Ένωση στην έκθεσή της, ζητώντας από την πολιτεία να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της ποντοπόρου ναυτιλίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος για να δημιουργήσει μία ευρύτερη, αναπτυξιακή πλατφόρμα, επιχειρηματικά ελκυστική, η οποία θα ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου, με δυνατές προοπτικές ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης τονίζεται ακόμα πως οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελλάδα από την ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι ποικίλες «και επιβάλλεται να τις εκμεταλλευτεί, αξιοποιώντας αποφασιστικά και σε όλα τα επίπεδα την καίρια γεωπολιτική της θέση και τη μεγάλη σύγχρονη ναυτιλιακή δύναμη που διαθέτει -αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής της ταυτότητας και διακριτικό γνώρισμα του λαού της», Αύγουστος 2019 .

Για κάλυψη των νέων αναγκών και της νέας πραγματικότητας έχει διαμορφωθεί « Διεθνής Σύνδεσμος Πανεπιστημίων International Association of Maritime Universities  (www.iamu-edu.org )» που προσφέρουν  ναυτικές σπουδές , Πλοιάρχων και Μηχανικών με μέλη πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο .

Η Ένωση  IAMU ιδρύθηκε από επτά πανεπιστήμια που εκπροσωπούν τις πέντε ηπείρους του κόσμου (αντιπροσωπευτικά πανεπιστήμια) τον Νοέμβριο του 1999, με κοινή αναγνώριση της σημασίας της θαλάσσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ταχεία παγκοσμιοποίηση του διεθνούς ναυτιλιακού χώρου. Έκτοτε, η IAMU έχει επεκτείνει σημαντικά τη συμμετοχή της και πλέον διαθέτει 65 πανεπιστήμια / ακαδημίες / σχολές των θαλάσσιων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο, και το Ίδρυμα Nippon ως μέλη του, συνολικά 66 συνολικά.

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης (AGA), το Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMUC) συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες και επίσημους εκπροσώπους από κάθε πανεπιστήμιο μέλος από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν την πρόσφατη πρόοδο και τις μελλοντικές τάσεις στη ναυτική εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της IAMU.

Το θέμα της  IAMUC  είναι η χαρτογράφηση της πορείας για το μέλλον των ναυτικών πανεπιστημίων: περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε συνεδρίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και Φοιτητική Σύνοδος.

Η ετήσια γενική συνέλευση (Annual General Assembly , AGA) είναι ένα μοναδικό φόρουμ που πραγματοποιείται  για να επιτύχει έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της ένωσης IAMU: συνέχιση της παγκόσμιας ηγεσίας στη δημιουργία θαλάσσιων ικανοτήτων μέσω της δικτύωσης και της αριστείας .

Κάθε χρόνο από το 2000, η AGA πραγματοποιείται  σε ένα πανεπιστήμιο μέλος της IAMU. Οι κύριες συνιστώσες της AGA είναι η Σύνοδος της Ολομέλειας και το Φόρουμ των Προέδρων που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, εγκρίσεις πολιτικών και την ανάπτυξη και προώθηση καλών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων μελών της IAMU.

Η Διεθνής Ένωση Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU) είναι μια διεθνής κοινότητα πανεπιστημίων αφιερωμένη στην αριστεία στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση (Maritime Education and Training ΜΕΤ) και την αριστεία στην έρευνα στη θαλάσσια περιοχή.

Εικόνα 1. Εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων σε πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση

Η παρακάτω ιστοσελίδα στο Facebook δείτε εδώ αναφέρεται σε χώρο επικοινωνίας σπουδαστών πανεπιστημιακής στάθμης πλοιάρχων και μηχανικών πανεπιστημίων του συνδέσμου IAMU Student Forum. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για τους σπουδαστές από τα πανεπιστήμια της IAMU να συναντηθούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους για διάφορα θέματα Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο Διεθνής σύνδεσμος των πανεπιστημίων που προσφέρουν ναυτικές σπουδές www.iamu-edu.org , ιδρύθηκε από 7 πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουν τις πέντε ηπείρους, τον Νοέμβριο του 1999. Όλοι οι αντιπρόσωποι πιστεύουν στη σπουδαιότητα της πανεπιστημιακής ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο ραγδαία εξελισσόμενο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Εικόνα 2. H Αραβική Ακαδημία για τις Επιστήμες και την τεχνολογία και τις ναυτικές μεταφορές  με έδρα την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που αντιπροσωπεύει την Αφρική . www.aast.edu

 • Το κολέγιο ναυτικών σπουδών της Αυστραλίας. http://www.amc.edu.au/   https://www.facebook.com/maritimetrainingaus/
 • Το πανεπιστήμιο του Cardif ως εκπρόσωπος της Δυτικής Ευρώπης , που έχει αντικατασταθεί τώρα από το τμήμα ναυτικών σπουδών του πολυτεχνείου της Καταλονίας της Βαρκελόνης www.fnb.upc.es ( Polytechnica of Catalonia, Faculty          of Nautical    studies, Barcelona) https://www.fnb.upc.edu/
 • Το τμήμα ναυτικών σπουδών του τεχνικού πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (Instanbul Technical University, Maritime Faculty ) ως εκπρόσωπος της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. http://www.maritime.itu.edu.tr/Dekan/index.htm
 • To ναυτικό πανεπιστήμιο του Kove της Ιαπωνίας, ως εκπρόσωπος της Ασίας, Kobe University of Mercantile Marine (Asia) {now transformed to University, Faculty of Maritime Sciences}        http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/index_e.html,
 • https://www.facebook.com/Cadet.kobe

Το ναυτικό πανεπιστήμιο του Maine ως εκπρόσωπος της Αμερικής και της Καραϊβικής, www.mainemaritime.edu/ Maine Maritime Academy ( Americas including the Caribbean’s).

Το παγκόσμιο ναυτικό πανεπιστήμιο της Σουηδίας ως μια Γενική αντιπροσώπευση www.wmu.se  World Maritime University ( General representation).

Πανεπιστήμια Μέλη της Ένωσης είναι :

Ευρώπης και Αφρικής ( 40 Μέλη ) 

Ασία , Ειρηνικός και Αυστραλία (17 Μέλη )

Αμερικής ( 10 Μέλη )

Ειδικά Μέλη ( 2 Μέλη )

Βασικές αρχές της ένωσης

Ο Διεθνής Πανεπιστημιακός σύνδεσμος θεωρεί ότι:

 • Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μια βιομηχανία παροχής υπηρεσιών στην οποία οι ανθρώπινοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι είναι το κρίσιμο στοιχείο.
 • Είναι ορατό το γεγονός ότι εξασφαλίζονται και συντηρούνται υψηλής ποιότητας ανθρώπινοι πόροι στη ναυτιλιακή βιομηχανία, δια μέσου της αποτελεσματικής εκπαίδευσης.
 • Η αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της ναυτιλίας παράγεται από την επιστημονική και ακαδημαϊκή ακρίβεια, από την ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης διασύνδεσης μεταξύ πρακτικών ικανοτήτων και τεχνικών του ανθρώπου, και από μια εστίαση στην ποιότητα.

Στόχοι της ένωσης

Βασιζόμενη σε αυτές τις αποδεκτές από όλα τα μέλη αρχές η «Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων που προσφέρουν ναυτικές σπουδές πανεπιστημιακής στάθμης» έχει ως στόχους.

  • Να αναπτύξει ένα ποιοτικό και κατανοητό σύστημα εκπαίδευσης για τη ναυτιλία για τις επόμενες γενιές.
  • Να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ναυτιλίας με ασφάλεια για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
  • Να προετοιμάσει και να αναπτύξει προδιαγραφές για προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών και διεθνή συστήματα πιστοποίησης συγκεκριμένων και απαιτούμενων ικανοτήτων.

Δραστηριότητες της Ένωσης

Προκειμένου να πετύχει τους παραπάνω αυτούς στόχους η Διεθνής Ένωση για την πανεπιστημιακή ναυτική εκπαίδευση θέτει σε εφαρμογή δραστηριότητες όπως

  • Επιδιώκει τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων πανεπιστημίων ναυτικής εκπαίδευσης.
  • Διατηρεί συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγές γνώσεων μεταξύ των μελών του.
  • Επιδιώκει μετρήσιμα και με αξία αποτελέσματα σε συγκεκριμένα θέματα κυρίως μέσω ομάδων εργασίας.
  • Οργανώνει μια Γενική συνέλευση το χρόνο.
  • Καλεί τα πανεπιστήμια μέλη να προτείνουν νέα πρότζεκτς. Δημοσιεύει σε ακαδημαϊκά περιοδικά νέα, δραστηριότητες, και ερευνητικές εργασίες.
  • Δημιουργεί δίκτυα σπουδαστών των πανεπιστημίων του συνδέσμου, και βοηθά δραστηριότητες των σπουδαστών.

Έλλειψη αξιωματικών

  • Σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση ναυτικών, υπήρχε παγκόσμια έλλειψη αξιωματικών, και η πρόβλεψη ήταν ότι η έλλειψη θα αυξηθεί .  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα αλλά σε ποιο σοβαρό βαθμό.
  • Η έλλειψη ναυτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ναυτιλία ως σύνολο, ενώ οι θέσεις εργασίας τόσο επί των πλοίων όσο και οι συναφείς με τη ναυτιλία στην ξηρά , αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης που μπορεί να απειλήσουν άμεσα την ύπαρξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση της ναυτικής γνώσης στην Ευρώπη.

Οι Ναυτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποδεικνύουν ότι αξίζουν το υψηλότερο κόστος εργασίας τους.

 •  Ένας επιπλέον παράγοντας που επιδεινώνει την εμφανή έλλειψη ευρωπαίων αξιωματικών επί των πλοίων, είναι ότι ναυτικοί από τρίτες αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιο ελκυστικοί για τους πλοιοκτήτες της Ε.Ε. λόγω του χαμηλού κόστους εργασίας τους.
 • Καθώς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά ότι οι ναυτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίζουν το κόστος εργασίας τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς αναβάθμισης του επιπέδου εκπαίδευσής τους.

Ανάγκη για περαιτέρω δραστηριοποίηση από τη χώρα μας

  • Θα πρέπει να εξετασθεί και στη χώρα μας η προοπτική της προσφοράς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τα στελέχη της ναυτιλίας μας, για να διατηρηθεί και να εδραιωθεί η κυριαρχία της χώρας μας στον ναυτιλιακό τομέα, καθώς και η συμμετοχή της στον σύνδεσμο IAMU.
  • Η συμμετοχή της Τουρκίας στον σύνδεσμο IAMU ως ιδρυτικό μέλος ( ένα από τα 7 πρώτα μέλη ) και ως χώρα που εκπροσωπεί στην Διεθνή κοινότητα των Πανεπιστημίων που εκπαιδεύουν Πλοιάρχους και Μηχανικούς, τη Μεσόγειο , τη Μαύρη θάλασσα και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, προφανώς είναι ένα θέμα για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία .

Πανεπιστήμιο της Κύπρου για εκπαίδευση πλοιάρχων και  μηχανικών

  • Η παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση αναφέρεται σε πρόσφατο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο για ναυτιλιακές σπουδές πλοιάρχων και μηχανικών.  δείτε εδώ
  • Η Κύπρος ξεκινάει Ναυτική Ακαδημία Σεπτέμβριο 2017
  • Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου στο Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης της Bernhard Schulte Shipmanagement, όπου πρόκειται να στεγαστεί η ακαδημία.
  • Η Ακαδημία πρόκειται να υποδεχτεί από 35 έως 40 σπουδαστές κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας της. Κατά τον δεύτερο χρόνο φοίτησης, όλοι οι σπουδαστές θα υποβληθούν σε πρακτική εκπαίδευση σε ναυτιλιακές εταιρίες της χώρας, ενώ 25 από τους απόφοιτους θα προσληφθούν άμεσα στον κλάδο.
  • Η Ακαδημία πιστεύει ότι θα πετύχει τους στόχους της και ότι η Κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία θα είναι σε θέση να απασχολήσει Κύπριους junior officers με τίτλο σπουδών της Ακαδημίας, κατέχοντας αυτήν τη στιγμή στόλο 1.677 πλοίων, μεικτό βάρος σε τόνους περίπου 23 εκατομμύρια υπό Κυπριακή σημαία και απασχολώντας 55.000 ναυτικούς.

Ενίσχυση της ζήτησης στη χώρα μας για τα επαγγέλματα αυτά

  • Παρά την ανάπτυξη της ναυτιλίας της χώρας μας , με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως, και παρά τις ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό , διατυπώνονται προβληματισμοί, πως δηλαδή και γιατί δεν παρατηρείται όπως θα έπρεπε πιεστική και αλματώδης προσέλευση υποψηφίων στα σχετικά ναυτικά επαγγέλματα, αφού οι επαγγελματικές συνθήκες διαφημίζονται ότι είναι πολύ καλές ( υψηλές αμοιβές, πλήρης απασχόλησης, καλές συνθήκες εργασίας κλπ.) .
  • Η ελληνική γνώση σχετικά με τη ναυτοσύνη θα εξακολουθούν να μας κρατούν ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, και παρά την ανάπτυξη της Άπω Ανατολής σε ναυπηγήσεις πλοίων και την ένταξη ανθρώπινου δυναμικού.

Ελληνικές δράσεις

  • Θα πρέπει να επιταχυνθεί η δημιουργία πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών κέντρων καθώς όλων των βαθμίδων και επιπέδων στο πλαίσιο των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων , που θα παρέχουν πτυχία και πιστοποιητικά κατάρτισης αναγνωρισμένα διεθνώς , με σπουδές και στην Αγγλική γλώσσα ώστε τα Ελληνικά ιδρύματα να γίνουν διεθνή κέντρα.
  • Η ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού με δημιουργία αντίστοιχων λιμενικών υποδομών είναι επίσης θέμα για ιδιαίτερη φροντίδα.

Νηογνώμονας για κανονισμούς ασφαλείας

  • Θα πρέπει δε να αναπτυχθεί και ο Ελληνικός Νηογνώμονας .
  • Νηογνώμοναςείναι ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός που καταρτίζει κανονισμούς ασφαλείας, τόσο επί της ναυπήγησης των πλοίων όσο και επί του εξοπλισμού τους, κατατάσσοντας αυτά σε κλάση (classification). Με ειδικούς δε επιθεωρητές (surveyors) τα παρακολουθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είτε με περιοδικές είτε με έκτακτες επιθεωρήσεις.
  • Εκτός από το πιστοποιητικό ταξινόμησης ή κλάσεως (certificate of class) οι Νηογνώμονες χορηγούν και τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
  • Πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικότητας (tonnage certificate)
  • Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης (load line certificate)
  • Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (certificate of seaworthiness)
  • Πιστοποιητικό ασφάλειας φορτοεκφορτωτικών μέσων (cargo gear certificate)
  • Πιστοποιητικό βλαβών (παρακολούθησης) (certificate of damages) και άλλα ειδικότερης φύσεως.

Η Κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας

Στη  Μεγάλη Βρετανία  ιδρύθηκε ο πρώτος με διεθνή επιρροή νηογνώμονας, ο Lloyd Register of Shipping, του οποίου η εξέλιξη και επί σειρά ετών “μονοπωλιακή” επικράτησή του οφείλεται κυρίως στη Βρετανική θαλασσοκρατορία κατά τους τελευταίους πέντε αιώνες.

Η  αγγλική επίδραση σε όλα γενικώς τα ναυτικά ζητήματα υπήρξε τόσο σημαντική ώστε και αυτή ακόμα η Ναυπηγία  να θεωρείται “αγγλικό” δημιούργημα και διεθνής ναυτική γλώσσα να καταστεί η αγγλική πολλά χρόνια πριν επικρατήσει διεθνώς στη διπλωματία, τις επιστήμες, στο εμπόριο και στον τουρισμό.

Ακόμα και το πνεύμα της ασφάλισης των πλοίων μεταμοσχεύθηκε στην Αγγλία , από την Μεσόγειο, περί τον 14ο αιώνα, από Ιταλούς εμπόρους (Lega Anseatica) που είχαν εγκατασταθεί στη Lombard str. του Λονδίνου.

  • Αργότερα οι εφοπλιστές της Σκωτίας και Γαλλίας, προκειμένου να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους ίδρυσαν  ανεξάρτητους νηογνώμονες . Αυτούς βρήκαν αργότερα μιμητές και σε άλλα ναυτικά κράτη και με την πάροδο του χρόνου να ιδρυθούν και άλλοι νηογνώμονες.

Αναγνωρισμένοι Νηογνώμονες  

  • Σήμερα οι εγκυρότεροι Νηογνώμονες – αναγνωρισμένοι από την ελληνική νομοθεσία και αρχές, κατά σειρά έτους ίδρυσής των είναι:
  • Ο Βρετανικός, “Lloyd’s Register of Shipping“, ιδρύθηκε το 1760, έδρα: Λονδίνο, ο αρχαιότερος, σύντμηση τίτλου: L.R.
  • Ο γαλλικός, “Bureau Veritas“, ιδρύθηκε το 1828, έδρα: Παρίσι, σύντμηση τίτλου: B.V.
  • Ο Αμερικανικός, “American Bureau of Shipping“, ιδρύθηκε το 1862 και αναδιοργανώθηκε το 1898, Νέα Υόρκη, σύντμηση τίτλου: A.B.S. ή A.B.
  • Ο Νορβηγικός, “Det Norske Veritas“, ιδρύθηκε το 1864, έδρα: Όσλο, σύντμηση τίτλου: D.N.V.
  • Ο Ιταλικός, “Registro Italiano Navale “, ιδρύθηκε το 1865 και ανασυστήθηκε το 1920, έδρα: Γένοβα, σύντμηση τίτλου: RINA R.I.
  • Ο Γερμανικός, “Germanischer Lloyd“, ιδρύθηκε το 1867, έδρα: Αμβούργο, σύντμηση τίτλου: G.L.
  • Ο Ελληνικός, “Veritas Hellenique“, ιδρύθηκε το 1870 και επανασυστήθηκε το 1919 ως “Ελληνικός Νηογνώμων” “Hellenic Register of Shipping” ανώνυμη εταιρία, έδρα: Πειραιάς, σύντμηση τίτλου: ΕΝ ή αγγλ. H.R.
  • Ο Ιαπωνικός, “Nippon Kaiji Kyokai (“Imperial Japanese Marine Corporation”) “Teikoku Kaiji Kyokai”, ιδρύθηκε το 1899, έδρα: Τόκιο, σύντμηση τίτλου: N.K. J.R.
  • Ο Ρωσικός, “Morskoi Registr Rusia” πρώην “Morskoi Registr SSSR”, έτος ίδρυσης 1913, σύντμηση τίτλου: R.R.
  • Ο Ολλανδικός, “Nederlandsche Vereenigener van Assuradensen“, σύντμηση τίτλου: N.V.
  • Η Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων, Δ.Ε.Ν., (International Association of Classification Societies – IACS) απαρτίζεται από δεκατρείς (13) διεθνώς ανεγνωρισμένους νηογνώμονες με έδρα το Λονδίνο. Η Δ.Ε.Ν. ιδρύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1968 στο Αμβούργο.
  • Το κύριο αντικείμενο της ένωσης αυτής αφορά τόσο τα επίπεδα ασφάλειας των πλοίων, κατηγοριοποιώντας αυτά σε κλάσεις, όσο και επί των μέτρων διατήρησης των καθαρών θαλασσών, από τον κίνδυνο ρύπανσης αυτών από τα πλοία. Η συμβολή της διεθνούς αυτής ένωσης στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γενικά, αλλά και στη ρύθμιση μέσω της συλλογικής τεχνικής υποστήριξης, στον έλεγχο – συμμόρφωση, καθώς και την έρευνα και την ανάπτυξη.
  • Όπως είναι γνωστό περισσότερο από το 90% του παγκόσμια διακινούμενου φορτίου, σε χωρητικότητα, καλύπτεται με θαλάσσια μεταφορά, από τα πλοία. Ειδικότερα από την ταξινόμηση του σχεδιασμού τους, της κατασκευής και μέσω των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης των πλοίων προκύπτουν πρότυπα κανόνων που ορίζονται από τους δέκα μεγαλύτερους νηογνώμονες του κόσμου.
  • Σήμερα η ΔΕΝ (IACS), που πρόκειται για μία μη κυβερνητική οργάνωση, αποτελεί τον κύριο συνεργάτη με συμβουλευτικό χαρακτήρα, σε θέση παρατηρητή, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Μέσω αυτού εκδίδονται οι διάφορες οδηγίες του ΙΜΟ.
   Μία από τις χαρακτηριστικότερες αυτές οδηγίες με παγκόσμια αποδοχή σήμερα είναι η «Διεθνής Σύμβαση SOLAS» που αφορά την Σύμβαση Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα.

Μέλη της Διεθνούς Ένωσης

Δυνατότητες για   Μεγάλες Βελτιώσεις

  • Είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στο πλαίσιο του Διεθνούς περιβάλλοντος προς αξιοποίηση για την Ελληνική Ναυτιλία .
  • Η αναβάθμιση των συναφών σχολών σε πανεπιστημιακό επίπεδο , θα συμπαρασύρει όλα τα σχετικά / συναφή επαγγέλματα, και γενικότερα την οικονομία της χώρας.

Απαιτούμενη Εκπαιδευτική / τεχνολογική υποδομή

Ανάπτυξη τεχνολογικού υπόβαθρου με την προσφορά τεχνολογικής εκπαίδευσης για όλους στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης , το λιγότερο ως γλώσσα επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή. Πρόβλεψη για προσφορά στις 12 τάξεις Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο. Κύριο εκπαιδευτικό θέμα δεν είναι  η χρήση ή μη του lockdown , άλλωστε η Αγγλική γλώσσα είναι κυρίαρχη σήμερα σε όλους τους τομείς΄, έρευνα,  επιστήμη, οικονομία , διπλωματία, εμπόριο, τουρισμός, και η γνώση της είναι βασική προϋπόθεση στη ναυτιλία. Σε όλες τις χώρες πληθυσμιακά σαν τη δική μας μαθαίνουν Δανία, Ολλανδία μαθαίνουν 2-3 γλώσσες ως απαραίτητη  επαγγελματική δεξιότητα . Στη χώρα μας παρά την προνομιακή μεταχείριση από  πλευράς ωρών διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων, και αντίστοιχων θέσεων εργασίας,  παρουσιάζονται προβλήματα στη χρήση της μητρικής γλώσσας, που σημαίνει ότι κάπου αλλού είναι το πρόβλημα.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και μηχανισμοί που θα παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις για την γενικότερη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση

Απαιτούνται σχολές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθηγητών για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση ( ΤΕΕ) , και τεχνολογικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, κάτι που αγνοείται εντελώς στο πρόσφατοι νομοσχέδιο. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζονται τα διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα από δεκάδες σχολές , οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι παλιοί των 2ετών ακαδημιών  να γίνονται πανεπιστημιακοί με προγράμματα εξομείωσης, και για την ΤΕΕ να μην υπάρχει μια σχολή που να κάνει έρευνα και να ασχολείται με το θέμα και να την υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι δηλώνεται η σπουδαιότητά της από όλες τις πλευρές. Στα ίδια τα σχολεία της ΤΕΕ που επιδιώκεται υποτίθεται η αναβάθμιση  είναι θεσμοθετημένη η υποβάθμισή της, αφού έχουν καθηγητές γενικών μαθημάτων που είναι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι , και καθηγητές τεχνικών μαθημάτων που η πλειοψηφία είναι απροσδιορίστου στίγματος.

Πανεπιστήμια εκπαίδευσης καθηγητών ΤΕΕ και τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ ενδεικτικά

Appalachian State University
Ball State University *
Blaze Education
Berea College
Brigham Young University
California University of Pennsylvania *
Carnegie Mellon University
Central Connecticut State University
Central Washington University
The College of New Jersey *

Eastern Kentucky Unversity
Everett Community College
Fitchburg State College
Florida A&M University
Fort Hays State University
Hofstra University
Illinois State University *
Indiana State University
Johnson & Wales U
Kent State University
Millersville University of PA *
Mississippi Valley State University
Montana State University
Montclair State University
North Carolina State University *

Ohio Northern University
Old Dominion University *
Pittsburg State University

Purdue University
Purdue University EPICS High
Rhode Island College
Southern Illinois University – Carbondale
STEMy Stuff LLC
St. Cloud State University
State University of NY at Oswego*
Texas State University – San Marcos
Tufts University Center for Engineering Education and Outreach
University of Arkansas
University of Central Missouri
University of Idaho
University of Maryland Baltimore County
University of Maryland Eastern Shore*

University of Northern Iowa
University of Texas Dallas
University of Wisconsin Stout
University of Wyoming Casper
Utah State University
Valley City State University *
Virginia Tech Integrative STEM Education Grad Program

ITEEA Institutional Members Supporting STEM Education

Carnegie Science Center
Center for Initiatives in Jewish Education
SeaPerch
The STEM Academy
Triangle Coalition for STEM Education

Απαίτηση για ευελιξία

Το ισχύον πρόσφατο  νομοσχέδιο είναι δύσκαμπτο , με υπέρμετρα στοιχεία κρατισμού και κεντρικού ελέγχου. Σχεδιασμοί, συντονισμοί, επιστημονικές επιτροπές, κεντρικές επιτροπές, περιφερειακά συμβούλια, εκπροσωπήσεις ,  περισσότερο στη διαδικασία παρά στην ουσία.

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις με μεγάλες ταχύτητες έχει ανάγκη για ανάλογες πρακτικές εκπαίδευσης και  τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία για τη νέα πραγματικότητα

Ο Δυτικός καπιταλιστικός κόσμος υποφέρει από υψηλά επίπεδα ανεργίας συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο από την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 1930. Τα παλαιά κομμουνιστικά κράτη έχουν στην ουσία πτωχεύσει. Οι απόψεις των οικονομολόγων φαίνεται να είναι σε ολοένα και μεγαλύτερη διάσταση με την πραγματικότητα κάθε ώρα που περνάει.

Η δομή του σκελετού στον οποίο βασίζεται η οικονομία μας μεταβάλλεται ραγδαία, υφίσταται ρωγμές, σπάζει. Στην προσπάθειά μας να εμποδίσουμε μια συνολική κατάρρευση ασχολούμαστε με επιφανειακά φαινόμενα, και δεν δίνεται έμφαση στο βάθος των δομών της οικονομίας, όπου συμβαίνουν οι μεγάλες μεταβολές.

Και είναι γεγονός ότι η ύφεση θίγει σκληρότερα τους αδύνατους.

Αυτό που συμβαίνει είναι μια τρομακτικής έκτασης ανακατασκευή της τεχνοοικονομικής βάσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε παλαιότερες περιπτώσεις οικονομικής ύφεσης υπήρχε κρίση σε βασικές βιομηχανίες. Απούλητα προϊόντα, χρεωκοπίες, κλείσιμο  παραδοσιακών βιομηχανιών.  Οι άνθρωποι έμεναν άνεργοι, αντιμετώπιζαν δυσκολίες,  και περίμεναν να ξανα- ανοίξουν . Σπάνια όμως σε περίοδο παραδοσιακών οικονομικών υφέσεων, την ίδια στιγμή που έκλειναν επιχειρήσεις, δημιουργούνταν την ίδια στιγμή άλλες.

Αυτό που συμβαίνει δεν είναι οικονομική ύφεση αλλά μια τρομακτικής έκτασης ανακατασκευή της τεχνοοικονομικής βάσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι παραδοσιακές βιομηχανίες που θα κλείσουν δεν θα ανοίξουν  ποτέ. Και αν ανοίξουν δεν θα προσφέρουν ποτέ τις ίδιες θέσεις εργασίας.  Η δια- βίου εκπαίδευση και η επανακατάρτιση θα γίνεται αναγκαστικά σε μεγάλη κλίμακα για την απασχόληση των εκτοπιζομένων σε άλλα σημεία του οικονομικού συστήματος.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η εξασφάλιση διαύλων παρακολούθησης και διάχυσης των νέων γνώσεων και εξελίξεων σε τρομακτική κλίμακα που δεν αντιμετωπίζεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Μέχρις ότου γίνει αντιληπτή αυτή η πραγματικότητα, καμιά πολιτική σχετικά με επιτόκια, φόρους, μισθούς, σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων θα είναι αποτελεσματική .

Αλλάζει ο παραδοσιακός τρόπος  ζωής της βιομηχανικής κοινωνίας

Πίσω από όλα είναι ο ραγδαίος ρυθμός των μεταβολών που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή , και η χώρα μας έχει καθυστερήσει υπέρμετρα.

Οι κρατιστικές συνταγές υπέρμετρου και δύσκαμπτου  κεντρικού ελέγχου που εισάγονται με την πρόταση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι μιας άλλης εποχής και είναι αναποτελεσματικές.

Η εφαρμογή παραδοσιακών εκπαιδευτικών και οικονομικών  συνταγών που αναφέρονται στην οικονομία  της βιομηχανικής εποχής μόνο θα οξύνει την κρίση.

Για παράδειγμα στην παραδοσιακή μαζική παραγωγή οι βιομηχανίες είχαν σαν αποτέλεσμα μια παραγωγή ομοιόμορφων αντικειμένων – προïόντων σε ποσότητες εκατομμυρίων. Σήμερα η μαζική παραγωγή αντικαθίσταται από το αντίθετο : απομαζικοποιημένη παραγωγή – γραμμές παραγωγής μικρής χρονικής διάρκειας λειτουργίας, παραγωγή σε σύνδεση με τις ιδιαιτερότητες των καταναλωτών, παραγωγή διαφορετικών – ανομοιόμορφων προϊόντων – one-by-one production  που βασίζεται στους υπολογιστές και τον έλεγχο με αριθμητικές μεθόδους( numerical control).

Ο σημερινός τεχνίτης είναι ο μορφωμένος τεχνίτης που λειτουργεί σε ατομική βάση , και είναι και δύσκολο να τον στρατολογήσει το κάθε συνδικάτο. Θα υπάρξουν και πάλι ενώσεις αλλά σε άλλη βάση περισσότερο ορθολογική.

Το ερώτημα ποιος παρέχει την πληροφόρηση σε ποιον, με ποιο κόστος

Ποιος κάνει την έρευνα , και πως διαχέεται στο ευρύτερο παραγωγικό σύνολο η γνώση, με ποιο σύστημα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το συνολικό οικονομικό σύστημα ανακατασκευάζεται.

Οι βιομηχανίες δεν είναι ίδιες ή προεκτάσεις των παλιών μορφών. Διαφέρουν κατά χιλιάδες τρόπους. Είναι διαφορετικά το είδος των προϊόντων, το είδος των εργαζομένων σ’ αυτές, η οργανωτική τους δομή, η μορφή τους και η κουλτούρα τους.  Και το περισσότερο σημαντικό και βαθύ επίπεδο διαφοράς είναι το επίπεδο της γνώσης που χρησιμοποιείται, και που αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη και οριστική ρήξη με το παρελθόν.

Γι’ αυτό και παρατηρείται έλλειψη σύγχρονων γνώσεων και ικανοτήτων που βεβαίως δεν δρομολογεί διαδικασίες για την προσφορά τους το  πρόσφατο νομοσχέδιο.

Η βιομηχανική κοινωνία απλά δημιούργησε μηχανές που αύξησαν την ανθρώπινη μυϊκή δύναμη και την ακρίβεια των αισθήσεων.

Οι βιομηχανίες  της βιομηχανικής εποχής χρησιμοποίησαν χαμηλής στάθμης τεχνολογία. Οι εργαζόμενοι σφυρηλατούσαν, τρυπούσαν, κτυπούσαν, πελεκούσαν, και μετέτρεπαν το ακατέργαστο υλικό σε σχήματα και προϊόντα που θέλαμε ή χρειαζόμασταν. Οι βασικές αυτές βιομηχανικές κατεργασίες απαιτούσαν ανθρώπινη πρακτική δεξιότητα. Ακόμη και ο άνθρωπος των σπηλαίων πελεκούσε και λιάνιζε. Η επαγγελματική εκπαίδευση ήταν ανάλογη και ομοιόμορφη.

Οι σημερινές λειτουργούν όλες σε ένα βαθύτερο επίπεδο γνώσης. Αντί να σφυρηλατούμε κάτι προκειμένου να διαμορφώσουμε το σχήμα του, εξετάζουμε το ίδιο το υλικό και το «ξανα-προγραμματίζουμε» από πλευράς σύστασης ώστε να έχει το σχήμα που επιθυμούμε.

Μπορούμε ακόμη να δημιουργήσουμε  τελείως νέα υλικά λειτουργώντας σε επίπεδο μορίων και ατόμων. Αντί να επινοούμε απλές μηχανές για να σφυρηλατήσουμε, να πελεκήσουμε, ή να τρυπήσουμε επαναληπτικά, προικίζουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε με «εξυπνάδα», κατά τρόπο ώστε να προσαρμόζονται ραγδαία στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, και να παράγουν κατά οικονομικό τρόπο εξατομικευμένα προϊόντα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι σημερινές βιομηχανίες  έχουν οξύτατες διαφορές με τις παραδοσιακές, με κοινωνικές οργανωτικές, πολιτιστικές, και περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Και αν θέλουμε να το εξετάσουμε αναλογικά από πλευράς ανθρώπινης εμπλοκής, στη νέα παραγωγική διαδικασία και στη νέα οικονομική πραγματικότητα εμπλέκεται περισσότερο το μυαλό και όχι οι μύες όπως στη βιομηχανική κοινωνία.

Αντί να γίνονται προσπάθειες για διεύρυνση και αύξηση της χειρωνακτικής δύναμης του ανθρώπου, οι νέες τεχνολογίες επεκτείνουν τη νοητική δύναμή του.

Και για το λόγο αυτό πλην άλλων πολλών είναι αναποτελεσματικό να  επιδιώκουμε με κοινωνικό κόστος να  έχουμε στόχο να εκπαιδεύσουμε  χαμηλής στάθμης εργαζομένους αμέσως μετά το Γυμνάσιο, που είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις θα ξεπεράσουν την όποια αυτή εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου , και θα παγιδευτούν οι εκπαιδευόμενοι.

Η σύγχρονη τάση είναι η εκπαίδευση σε ευρύτερα τεχνολογικά σύνολα που θα αποτελούν σημεία εκκίνησης για μετέπειτα εξειδικεύσεις , δια-βίου εκπαίδευση , ανάλογα με τις άγνωστες σήμερα εξελίξεις. Ο κόσμος που θα διαμορφώνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα είναι διαφορετικός.

Οι δομές που προτείνονται δεν μπορούν να περιλάβουν αυτές τις νέες δυνάμεις

Οι νέες δυνάμεις θα έχουν  ως αποτέλεσμα διόγκωση της ποικιλίας και των διαφορών, θα συμβάλλουν  στην ανάπτυξη του πολιτισμού, θα έχουν  επιδράσεις που θα κυμαίνονται από την ποίηση στην κουζίνα , και φυσικά στην πολιτική.

Τα παλαιά εργαλεία της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι άκαμπτα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις διαφοροποιήσεις. Είναι άτεχνα, ανίκανα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας απομαζικοποιημένης κοινωνίας.

Πρακτικές στις ΗΠΑ που έχουν ηγετικό ρόλο διεθνώς στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Προβλέπεται 12ετής υποχρεωτική εκπαίδευση  σε ενιαίο σχολείο . Η τεχνολογική εκπαίδευση στο πλαίσιο του ενιαίου σχολείου είναι βασικό εκπαιδευτικό στοιχείο. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε μια ποικιλία τεχνολογικών εφαρμογών ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις τοπικές συνθήκες.

Τα 2ετή Πανεπιστημιακά τμήματα

Μετά το ενιαίο Λύκειο μπορούν οι μαθητές να φοιτήσουν σε 2ετή πανεπιστημιακά τμήματα που οδηγούν σε διάφορα επαγγέλματα . Η εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη σε τοπικές συνθήκες .

Οι  φοιτητές στα  κολέγια  αυτά εκπαιδεύονται σε κάποιο επάγγελμα που έχει πέραση στην περιοχή τους, και αν έχουν ενδιαφέρον  και ικανοποιούν  τις προδιαγραφές, συνεχίζουν  και συναφείς  σπουδές στα μεγάλα πανεπιστήμια , σε μεγάλες πόλεις , μειώνοντας και το κόστος   σπουδών, αφού μέρος τους το πραγματοποιούν στην περιοχή τους.

Για εκατομμύρια ενήλικες εκπαιδευόμενους και φοιτητές, τα κοινοτικά κολέγια είναι ζωτικής σημασίας οδοί για πιο προηγμένη εκπαίδευση ή ενισχυμένη απασχόληση. Η απόκτηση ενός συγγενικού πτυχίου είναι ένα εφαλτήριο για την πρόοδο για πολλούς, είτε μεταφέρουν τις μονάδες σπουδών  σε ένα τετραετές κολλέγιο είτε το χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν καλύτερη δουλειά.

Τράπεζες αξιολογούν τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια προκειμένου να δανειοδοτήσουν φοιτητές για τις σπουδές τους. Ότι δηλαδή εξασφαλίζουν απασχόληση και έσοδα.

Τα 2ετή κολλέγια ανά πολιτεία  δείτε εδώ

Η πληροφορία ως συντελεστής της παραγωγής

Εάν θεωρήσουμε τους παραδοσιακούς συντελεστές της παραγωγής – έδαφος, εργασία, κεφάλαιο- θα διαπιστώσουμε ότι είναι όλοι πεπερασμένοι.

Εάν χρησιμοποιήσει κανείς ένα εκτάριο γης που διαθέτει για να καλλιεργήσει σιτάρι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια στιγμή το ίδιο εκτάριο για άλλη καλλιέργεια. Εάν χρησιμοποιήσω την εργασία σου ή το κεφάλαιό σου, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις την ίδια στιγμή σε άλλους τομείς. Ακόμη, η εργασία μπορεί να κατανεμηθεί, να ομοιομορφοποιηθεί, και να υπαχθεί σε ορισμένους κανόνες στο πλαίσιο των οποίων θα πραγματοποιηθεί.  Όμως η πληροφόρηση είναι διαφορετική.

Υπήρχε πάντοτε ένα στοιχείο πληροφόρησης στην παραγωγή. Ακόμη και η κατασκευή ενός πέλεκυ από πέτρα απαιτεί κάποιο βαθμό γνώσης Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα είναι ότι η πληροφόρηση γίνεται περισσότερο καθοριστικός συντελεστής, και είναι διαφορετικός από τους άλλους συντελεστές. Είναι διαλεκτικά αντίθετος.

Αντίστροφη τάση ως προς την απασχόληση

Εάν χρησιμοποιεί κανείς κάποια πληροφόρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εμένα επίσης. Στην πραγματικότητα, εάν τη χρησιμοποιήσουμε και οι δύο, οι πιθανότητες αποτελέσματος βελτιώνονται, και θα παραχθεί περισσότερη πληροφόρηση. Κοινωνίες που δεν αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό τους δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικές.

Δεν καταναλώνουμε πληροφόρηση όπως τους άλλους πόρους στην παραγωγή. Αντίθετα η χρήση της δημιουργεί νέα πληροφόρηση. Η πραγματικότητα αυτή εξοστρακίζει τις παραδοσιακές οικονομικές θεωρίες. Και σαν αυτό να μην ήταν αρκετό, υπάρχει και η επίδραση της πληροφόρησης στη διάκριση μεταξύ της εργασίας στο χώρο δουλειάς και της εργασίας στο σπίτι.

Η επανάσταση της πληροφόρησης ανοίγει το δρόμο για μεταφορά εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από τα γραφεία και τις βιομηχανίες στη γειτονιά και στο σπίτι. Για μια φορά ακόμη, παρατηρείται μια αντίστροφη τάση σε σύγκριση με τις βασικές τάσεις που κυριαρχούσαν την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης.

Ποιος θα δουλέψει ; τι είναι δουλειά;

Οδηγούμαστε προς μια φανταστική κατεύθυνση όπου  το 2% του πληθυσμού θα χρησιμοποιεί τα ρομπότ και θα εκτελεί όλη τη δουλειά που θα πληρώνεται ενώ το 98% δεν θα κάνει τίποτα και θα επιδοτείται ;

Θα ασχολούμεθα με ανακύκλωση συντονισμών και προγραμματισμών επιστημονικών επιτροπών ;

Το αύριο θα είναι εδώ πολύ σύντομα.

Αποκέντρωση

Τα κεντρικά συστήματα στις σύγχρονες κοινωνίες είτε θα αποκεντρωθούν υποχρεωτικά , είτε θα καταρρεύσουν όπως στις πρώην Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες

Στην ΕΕ λειτουργούν χιλιάδες επιμελητήρια που καθορίζουν το είδος της εκπαίδευσης , κατάρτισης , εμπειρίας και άλλων προϋποθέσεων για να εγγραφούν ενδιαφερόμενοι ως μέλη τους και να ασκήσουν ένα επάγγελμα.  Ακόμη, υποχρεούνται κάθε τόσο να παρακολουθούν προγράμματα δια-βίου εκπαίδευσης για να διατηρούν τις άδειες εργασίας που διαθέτουν.

Στη χώρα μας δεν μπορεί όλα αυτά να υποκαθίστανται από κεντρικά όργανα «μαμούθ» τύπου ΕΟΠΕΠ στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί  της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  ή Γενικής Γραμματείας  , που θα αποφασίζουν κεντρικά με εισηγήσεις πλήθους επιτροπών για το κάθε τι.

Απασχόληση στην Ελληνική αγορά εργασίας σύμφωνα με τον οργανισμό OECD

 Από το 1992 σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα τα άτομα με γνώσεις και ικανότητες είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα να ενταχθούν στην χαμηλού επιπέδου Ελληνική αγορά εργασίας .  Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να  εκπαιδεύονται οι μαθητές για χαμηλής στάθμης επαγγέλματα ,διότι με τον τρόπο αυτό δεν θα επιτευχθεί ανταγωνιστικότητα ποτέ, ούτε η χώρα και η αγορά εργασίας της θα ενταχθεί στην ψηφιακή εποχή των ραγδαίων εξελίξεων .

Εικόνα 3.   Ο λόγος του ποσοστού ανεργίας των χαμηλά εκπαιδευμένων προς τους υψηλά εκπαιδευμένους είναι 6 για τις Ηνωμένες πολιτείες . Αντίθετα για την Ελλάδα ο λόγος του ποσοστού ανεργίας των χαμηλά εκπαιδευμένων προς τους υψηλά εκπαιδευμένους είναι 0,8 για την Ελλάδα ( οι ανεκπαίδευτοι έχουν καλύτερη τύχη στην χαμηλού επιπέδου Ελληνική αγορά εργασίας ), και οι εκπαιδευμένοι μεταναστεύουν για να εντάξουν τις όποιες γνώσεις και ικανότητες διαθέτουν.

Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια δείτε εδώ

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας

 • μέλη / σύνδεσμοι

1700 περιφερειακά επιμελητήρια εμπορίου και βιομηχανίας

20 εκατομμύρια επιχειρήσεις  από τις οποίες ποσοστό 93% είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ,

 • 120 εκατομμύρια εργαζόμενοι .

Αξιοποίηση Διεθνών Οργανισμών Πιστοποίησης

Ο Γερμανικός οργανισμός REFA  https://refa.de/en/O οργανισμός έχει  Διεθνείς συνεργάτες πιστοποίησης , στις χώρες, Αίγυπτος, Αργεντινή, Βουλγαρία, Κίνα, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ελβετία, Τουρκία , Τυνησία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Ουρουγουάη, Μπελαρούς ( Λευκορωσία ), Ιταλία.

Από τότε που οι εταιρείες παραγωγής ανταγωνίζονται για την εύνοια των πελατών και η επιτυχία τους έρχεται μόνο σε όσους μπορούν να προσφέρουν το καλύτερο προϊόν στις τιμές που αποδέχεται η αγορά, υπάρχει η επιθυμία να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες απόδοσης. Αυτή ήταν η αρχή της εργασίας του REFA. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι και όλοι οι άλλοι διαθέσιμοι πόροι με τέτοιο τρόπο ώστε το επιθυμητό προϊόν να μπορεί να παραχθεί από την πρώτη ύλη το συντομότερο δυνατό και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η REFA ιδρύθηκε πριν από 90 χρόνια. Οι βασικές μέθοδοι εξελίχθηκαν σε ένα ολόκληρο ρεπερτόριο για την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης της εταιρείας. Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτέλεσε τη βάση για την επιτυχία της αγοράς αμέτρητων εταιρειών.

Εικόνα 4. Το πρότυπο τεχνολογικό σχολείο Thomas Jeferson  στις ΗΠΑ που λειτουργεί με τεράστιες δωρεές από μεγάλες εταιρείες . Οι μαθητές επιλέγονται με εισαγωγικές εξετάσεις και κατευθύνονται στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας αυτής.

Δωρεές στο Πρότυπο σχολείο Thomas Jeferson

Δωρεές  $100,000- $500,000

Παράδειγμα από το ίδρυμα Ameson Foundation  δείτε εδώ

Το Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Πολιτιστικής Ανταλλαγής του Ameson διευκολύνει την πολιτιστική ανταλλαγή  και την εκπαιδευτική συνεργασία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο επίτιμος Πρόεδρος του Ameson είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Δρ Μπουτρός Μπουτρός Γκάλη.

Μαγνητικά ( πρότυπα ) σχολεία

The National Consortium of Secondary STEM Schools (NCSSS-The National Consortium of Specialized STEM Schools), www.ncsss.org

O Εθνικός Σύνδεσμος  Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις ΗΠΑ που προωθεί  την προσέγγιση STEM (ScienceTechnologyEngineering , Mathematics {συνδυασμός σε ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο των Επιστημών ( Φυσική-Χημεία ), Τεχνολογίας, τις Επιστήμες Μηχανικών και τα Μαθηματικά } δείτε εδώ

Ειδικά ( ανάλογα με τα πρότυπα ) σχολεία στη Ρωσία δείτε εδώ

Σοβιετική Ένωση και μετα-σοβιετικά κράτη

Υπήρχαν τρεις τύποι εξειδικευμένου σχολείου στη Σοβιετική Ένωση : Εξειδικευμένα σχολεία με ενισχυμένη εκπαίδευση στη φυσική και τα μαθηματικά, αθλητικά σχολεία και σχολεία με προηγμένη μελέτη ξένης γλώσσας  της επιλογής του μαθητή . Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε σε πολλά μετα-σοβιετικά κράτη, κυρίως στη Ρωσία, την Κιργιζία και τη Λευκορωσία, με πολλά σχολεία να έχουν μετονομασθεί σε Λύκεια.

Κατανομή τυχαίου δείγματος ανθρώπινου δυναμικού

Εικ. 5. Κατανομή τυχαίου δείγματος μαθητών .

Απαιτείται η Εφαρμογή Σύγχρονων Διαδικασιών

Πολλές από αυτές τις Διαδικασίες  περιγράφονται και στα Πρακτικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του αρμοδίου τμήματος  για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση …από το έτος 1993 !!!

Εκδήλωση για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ( εκπαιδευτική τεχνολογία , εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως κ.ά ) στο Λονδίνο. Συμμετέχουν πλήθος εκπαιδευτικών και αρμοδίων από 140 χώρες .  δείτε εδώ

 *Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π.  ,  M.Sc. ( Concordia University Montreal Canada ) , Ph.D.  ( University of Maryland USA,  ) Technology and Vocational Education, τ.καθηγητής ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, τ.Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιώς, τ.Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ για τα ΤΕΙ ,τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. )  τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ ,  τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (http://www.cidree.org/), τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/ )του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ,  Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ