Στατιστικά στοιχεία επιδόσεων υποψηφίων φοιτητών και επιπτώσεις  (κενές θέσεις) στα Πανεπιστήμια από την προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας

Στατιστικά στοιχεία επιδόσεων υποψηφίων φοιτητών και επιπτώσεις  (κενές θέσεις) στα Πανεπιστήμια από την προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας

Εξεταζόμενα Μαθήματα ανά Επιστημονικό  Πεδία και ο Μέσος Όρος επίδοσης των υποψηφίων φοιτητών στις Πανελλαδικές του 2020

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Α: Αρχαία Ελληνικά (10,19)

Β: Ιστορία (10,22)

Γ: Κοινωνιολογία  (12,30)

Δ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (11,73)

Μέσος όρος : (Α + Β + Γ + Δ) = 11,11 

Συνεπώς αν εφαρμοζόταν το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο το 2020  με το οποίο οι Σχολές και τα τμήματα, μπορούσαν να  ορίσουν ανώτατη Βάση το 120 % του Μέσου όρου ή  κατώτερη Βάση στο 80 % του Μέσου όρου για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο θα είχαμε :

Ανώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 13,33

Κατώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 8,89

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Α: Φυσική (11,28)

Β: Χημεία (11,12)

Γ : Μαθηματικά (12,04)

Δ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (12,13)

Μέσος όρος : (Α + Β + Γ + Δ) = 11,39

Ομοίως για τις Σχολές και τα Τμήματα του 2ο Επιστημονικού Πεδίου

Ανώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 13,67

Κατώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 09,11

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Α: Φυσική (10,82)

Β: Χημεία (10,33)

Γ: Βιολογίας (12,59)

Δ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (12,79)

Μέσος όρος : (Α + Β + Γ + Δ) =11,64

Ομοίως για τις Σχολές και τα Τμήματα του 3ο Επιστημονικού Πεδίου

Ανώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 13,96

Κατώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 09,31

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Α: Πληροφορική (10,82)

Β: Οικονομία (11,86)

Γ: Μαθηματικά (06,52)

Δ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (10,08)

Μέσος όρος : (Α + Β + Γ + Δ) = 09,82

Ομοίως για τις Σχολές και τα Τμήματα του 4ο Επιστημονικού Πεδίου

Ανώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 11,78

Κατώτερη Βάση εισαγωγής σε κάποια τμήματα: 07,86

.

Μελέτη περίπτωσης

Στον παρακάτω Πίνακα μπορείτε να δείτε  τα στατιστικά στοιχεία (Βαθμολογία πρώτου και τελευταίου -βάση- εισαγόμενου) για όλα τα τμήματα Μαθηματικών, τα οποία ανήκουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο για το 2020:

.

Κωδ. Μηχ. Ονομασία Πανεπιστήμιο Θέσεις εισακτέων

 

Βαθμολογία πρώτου εισαγόμενου Βαθμολογία τελευταίου εισαγόμενου Συνέπειες από την προτεινόμενη  ρύθμιση
0283 Μαθηματικών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 247 19.325 14.275 Όχι
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 176 18.375 13.450 Όχι
049 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 273 17.625 10.025 Όχι
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδονίας 100 14.300 5.675 Ναι
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 110 16.000 7.200 Ναι
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 333 17.000 10.675 Όχι
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 262 11.875 3.125 Ναι
0248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 164 15.725 6.250 Ναι
0251 Μαθηματικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 176 17.850 8.975 Ναι

 

Στο παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι καταγράφονται επιπτώσεις  (κενές θέσεις) σε αρκετά περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας, από την προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας.

Το μέγεθος των απωλειών  (κενές θέσεις) δεν δύναται να υπολογιστεί ακριβώς, διότι  απαιτεί ακριβή στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων φοιτητών ανά τμήμα, τα οποία δεν δίνονται στην δημοσιότητα από  το Υπουργείο Παιδείας. Κάτι τέτοιο θα γίνει ορατό με την πρώτη εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ