Επείγον : Μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι δηλώσεις μαθητών ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2021

Δημοσιεύτηκε σήμερα 21.11.2020 η Υπουργική Απόφαση Φ.153/159094/Α5 (ΦΕΚ 5156 τ.Β’/21.11.2020) με την οποία καθορίζεται ως προθεσμία δήλωσης  συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις  για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων ο μήνας Νοέμβριος.

Αναμένεται άμεσα εγκύκλιος – πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Πιο αναλυτικά, η υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων -Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021».

 

Πηγή: ΦΕΚ 5156 τ.Β’/21.11.2020

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ