Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική (παρουσίαση)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
.
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, άρτια καταρτισμένων για παροχή καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας
.
Το Μεταπτυχιακό στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική στο EUC είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την άρτια προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα καλούνται να βοηθήσουν άτομα, ώστε αυτά να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λάβουν τις σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους.
.
Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ασχολούνται με την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω σχετικών ερευνών, την πραγματοποίηση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Οι απόφοιτοι απασχολούνται στην εκπαίδευση, σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξης νέων και ενηλίκων.
.
.
.
Η Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική θα γίνει την Τρίτη, 22.09.2020, και ώρα 18.00 από τον υπεύθυνο Καθηγητή συντονισμού Νικόλαο Δρόσο στην παρακάτω Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ