Οι Βάσεις Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης (για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων)

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2020

Ανά Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης (για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων)

Διαθέσιμες σε αρχείο pdf: εδώ

 

 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ