ΠΜΣ: Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 10.12.2022

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

ΠΜΣ: «Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών» (Μ.Ε.Τ.)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πατησίων 42 Τ.Κ. 10682 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3897109, 210 4801260

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών» (Μ.Ε.Τ.) του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) δημιουργήθηκε κατ’ αρχήν από την ανάγκη προέκτασης των προπτυχιακών σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ. με την οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και κατάλληλων συνθηκών για τη διαμόρφωση ενός προχωρημένου δυναμικού εικαστικής σκέψης και δημιουργίας, με κύριο σκοπό να προσφέρει δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτωνσεμιναρίων που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση καλλιτεχνικής ειδίκευσης στο χώρο των εικαστικών τεχνών. Το πρόγραμμα αποτέλεσε από την ίδρυσή του (2004) καινοτόμο σημείο αναφοράς στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, καθώς υπήρξε το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο χώρο των εικαστικών τεχνών στη χώρα μας συμβαδίζοντας με τις διεθνείς ακαδημαϊκές πρακτικές.

Το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.), αποτελεί μια εκπαιδευτική κοινότητα που διασφαλίζει την οργάνωση ενός πεδίου έρευνας και διεπιστημονικού διαλόγου για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των σπουδαστών, ως προς το έργο τους, αλλά και ως προς τις τάσεις της πολύμορφης διεθνούς και εγχώριας εικαστικής πραγματικότητας. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται, αφενός από έναν πρωτοφανή καταιγισμό θέσεων και εκφραστικών εκδοχών, αφετέρου από το πλεονέκτημα της άμεσης ενημέρωσης, η κοινότητα του Μ.Ε.Τ., ενισχύει τη δημιουργικότητα των νέων καλλιτεχνών, εμπνέει και διευκολύνει την καλλιτεχνική διεργασία για την εξέλιξη και εμβάθυνση του έργου τους.

Το Μ.Ε.Τ. σκοπεύει επίσης στην καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας για την κατάκτηση της αυτονομίας τους, ώστε να σηματοδοτήσουν με το έργο τους τον δικό τους τόπο, στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης, συνδιαλεγόμενοι με τα καινούργια δεδομένα που παράγει η μετατόπιση των ορίων από τις ραγδαίες πολιτισμικές αλλαγές. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν περαιτέρω καλλιτεχνικές δεξιότητες και θεωρητική κατάρτιση σε πεδία που σχετίζονται με τις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αυξημένα εφόδια και επιδόσεις στις απαιτήσεις του επαγγελματικού τους χώρου, μιας πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας ή μιας πορείας σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο Πρόγραμμα του ΠΜΣ εργαστηριακή πρακτική και θεωρητικός λόγος συνδέονται στενά. Μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων, σεμιναρίων, διαλέξεων και διαθεματικών σπουδών (project studies), οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις ιδεολογίες που συνόδευσαν τα καλλιτεχνικά φαινόμενα, διευρύνουν την παιδεία τους και αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, προκειμένου να διερωτηθούν για την κουλτούρα και το ιστορικό πλαίσιο της δικής τους καλλιτεχνικής εργασίας. Οι φοιτητές μέσα από τα υποστηρικτικά εφόδια που προσφέρει το ΠΜΣ, καλούνται να δομήσουν προσωπικές, πρωτότυπες μεθόδους έρευνας και αναζήτησης για να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν την εικαστική τους πρακτική. Παράλληλα, καλούνται να μάθουν να οργανώνουν πολύπλοκα δημιουργικά εγχειρήματα και να επικοινωνούν τις απόψεις τους και τις θεωρητικές τουςπροθέσεις στο κοινό που αποτελεί τον χώρο της τέχνης, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο της ακαδημαϊκής εικαστικής εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ, διατηρώντας την ακαδημαϊκή τους αυτονομία, αναπτύσσονται μέσα σε αυτό το κοινό πλαίσιο, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τον εμπλουτισμό των μεθοδολογικών και εννοιολογικών εργαλείων των φοιτητών σε σχέση με την γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται κατά την διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου, όπου ο φοιτητής καλείται να εκπονήσει την καλλιτεχνική διπλωματική εργασία του συνοδεύοντάς την από θεωρητική εργασία συναφή με το καλλιτεχνικό πεδίο έρευνας στο οποίο αναφέρεται, η οποία παρουσιάζεται δημόσια σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Μ.Ε.Τ. Η κατά τα ανωτέρω παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αποτελεί ικανοποιητική βάση εκτός των άλλων και για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών σε τομείς που αφορούν τις σύγχρονες διεθνείς και εγχώριες καλλιτεχνικές πρακτικές.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, δίωρης διάρκειας, και διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες, διδάσκονται δε στην ελληνική γλώσσα, ενώ στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιείται και οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική δοκιμασία ή διαδικασία.

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τμήματα με γνωστικό αντικείμενο μη συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο ΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) ανά έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ ή  άλλης δημόσιας υπηρεσίας ο οποίος πέτυχε σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της Συνέλευσης ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αλλάζει. Τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν στο ΠΜΣ ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Τμήμα.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται, μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποιούμενη κατά τον προσφορότερο τρόπο, από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης, με συνεκτίμηση, κατά την πρώτη φάση, των εξής κριτηρίων:

α) Βαθμός πτυχίου, ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστημίου και βαθμός διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας.

β) Καλλιτεχνικό έργο του υποψήφιου.

γ) Κείμενο θεωρητικής τεκμηρίωσης του καλλιτεχνικού έργου και των λόγων επιλογής του ΠΜΣ.

δ) Γνώση ξένων γλωσσών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσα από τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Το σύνολο των 120 Πιστωτικών Μονάδων κατανέμεται ως εξής: Τριάντα (30) στο πρώτο εξάμηνο, τριάντα (30) στο δεύτερο εξάμηνο, τριάντα (30) στο τρίτο εξάμηνο και τριάντα (30) στο τέταρτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από σεμιναριακά μαθήματα. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

1. να συμμετάσχει επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα συνολικά κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών,
ήτοι σε τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, καθώς σεμιναριακά μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου και την Διδακτική εμπειρία του Γ’ εξαμήνου, και

2. να εκπονήσει και να εκθέσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που απαρτίζεται από την δημιουργία εικαστικού έργου και γραπτή εργασία θεωρητικής υποστήριξης (30 ECTS)

Α’ Εξάμηνο:

Στο πρώτο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά μαθήματα εκ των οποίων δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).

  • Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ECTS).
  • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).
  • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).
  • Μεθοδολογία έρευνας (2 ECTS).*
  • Μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα (3 ECTS).

Β’ Εξάμηνο:
Στο δεύτερο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά μαθήματα εκ των οποίων δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).

 • Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).
 • Επαγγελματικές και επιμελητικές πρακτικές (2 ECTS).*
 • Μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα (3 ECTS).

Γ’ Εξάμηνο:
Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) θεωρητικά μαθήματα εκ των οποίων δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (30 ECTS συνολικά).

 • Εργαστήρια: Εικαστικές πρακτικές (Studio practices) (15 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης» (5 ECTS).
 • Ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Θεωρία του χώρου και θεωρία της εικόνας» (5 ECTS).
 • Μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα (3 ECTS).
 • Ανάθεση διδακτικού έργου (2 ECTS) (υποχρεωτική συμμετοχή επί ένα εξάμηνο στις διδακτικές διαδικασίες ενός εργαστηρίου ή εργαστηριακού μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών).

Δ’ Εξάμηνο:

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (30 ECTS):
 • Εικαστικό έργο – έκθεση (20 ECTS).
 • Θεωρητική υποστήριξη (10 ECTS).

Τα μικρής διαρκείας σεμιναριακά μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου, «Μεθοδολογία έρευνας» και «Επαγγελματικές και επιμελητικές πρακτικές», είναι υποχρεωτικά.  Οι φοιτητές μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, να δηλώσουν ως επιλεγόμενο μάθημα ΠΜΣ άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος υπό την προϋπόθεση ότι (α) υφίσταται σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων ΑΕΙ (εφόσον πρόκειται για μάθημα ΠΜΣ Τμήματος άλλου ΑΕΙ), και (β) το μάθημα ανήκει στην ίδια γνωστική περιοχή με εκείνο που ήταν υποχρεωμένοι να επιλέξουν και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών με αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ σχεδιάζονται και οργανώνονται υπό μορφή σεμιναρίων με απώτερο στόχο τη συστηματική προσέγγιση των θεωρητικών και εικαστικών σπουδών, παρέχοντας συγχρόνως ένα ευρύτατο φάσμα ειδικών γνώσεων. Αυτό που εντέλει επιδιώκεται μέσω όλων των προσφερόμενων μαθημάτων είναι η κριτική τεκμηρίωση των γνώσεων και η εμβάθυνση στην έρευνα και τις πολυσχιδείς μεθόδους της.

Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός του Προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν και να
υποστηρίξουν τις ερευνητικές τους υποθέσεις ανάλογα με το προσωπικό τους πρόγραμμα επιλογής μαθημάτων. Η οργάνωση των σπουδών κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να βοηθήσει τους φοιτητές ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα για την έρευνά τους μαθήματα, να τους στηρίξει έμπρακτα στην επιτυχή και αποτελεσματική διεξαγωγή της καλλιτεχνικής τους έρευνας και να τους προετοιμάσει για πιθανή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ