Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Ελλήνων του εξωτερικού)

Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕ.Λ. και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) έτους 2020.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα:

Α) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΓΕΛ με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

Β) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και

Γ) της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ.

Σχετικό αρχείο : ΔΤ Επαναληπτικών Πανελλαδικών ΓΕΛ και Ειδικών Μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΥΣ 2020

Πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας Γ΄ τάξης ημερήσιων,  Γ΄ τάξης εσπερινών τριετούς και Δ΄ τάξης εσπερινών τετραετούς ΕΠΑΛ,   έτους 2020 καθώς και η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα  ΤΕΦΑΑ.

Σχετικό αρχείο : ΔΤ Επαναληπτικών Πανελλαδικών ΕΠΑ.Λ.

Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2020 καθώς και η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα  ΤΕΦΑΑ

Σχετικό αρχείο : ΔΤ Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ