Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για το έτος 2021 (ΦΕΚ)

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υ.Α. Αριθμ. 94893/Δ2 ΦΕΚ 3046 τ.Β’/22.07.2020  η εξεταστέα ύλη για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Δείτε την εξεταστέα ύλη μέσα από το  ΦΕΚ 3046 τ.Β’/22.07.2020

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ