ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (Applied Risk Management)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» (Applied Risk Management)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου 5ος όροφος, γραφείο 504, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.

Τηλέφωνα: 210 368 9465 Ε-mail: katandriano@econ.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διαχείριση κεφαλαίων και η διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σκοπός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης κεφαλαίων και της διαχείρισης κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” στις εξής ειδικεύσεις:

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/Risk Management.
2. Εσωτερικός Έλεγχος/Internal Audit.
3. Κανονιστική Συμμόρφωση/Compliance.

μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα εντός τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής του.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Δίδακτρα: 

Το κόστος διεξαγωγής του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται 4.250,00€ (850,00€ ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ/TEI της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” θα δέχεται έως 120 φοιτητές (συνολικά για τις 3 ειδικεύσεις) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Τρόπος εισαγωγής: Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Απρίλιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου.
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
  • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών.
  • Πιστοποιημένη γνώση π.χ. αγγλικής γλώσσας.
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών.
  • Ερευνητική δραστηριότητα.
  • Δημοσιεύσεις.
  • Συστατικές επιστολές.
  • Προφορική συνέντευξη.
  • Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ (εφόσον απαιτηθούν).

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Οι ισοβαθμίσαντες γίνονται δεκτοί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων της κάθε ειδίκευσης, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι Θεματικές Ενότητες έχουν ετήσια διάρκεια και αποτελούνται από τέσσερα μαθήματα η κάθε μία. Η κάθε ειδίκευση μπορεί να προσφέρει τις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος της, καθώς και άλλες πρόσθετες Θεματικές Ενότητες και μαθήματα που θα αναπτύξει, μεμονωμένα, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για την παρακολούθηση αυτή απαιτείται αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία θα κρίνεται από τη
Συντονιστική Επιτροπή. Ταυτόχρονα, θα απαιτείται η καταβολή αναλογικών διδάκτρων. Οι συμμετέχοντες αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος του ΠΜΣ, αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι υποχρεωτική. Περαιτέρω, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πλαίσιο της κάθε Θεματικής Ενότητας, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος διαρκεί 7 ώρες.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ