Πανελλαδικές: Αριθμός εισακτέων στις Σχολές Σημαιοφόρων & Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κ.Υ.Α  2421.1/39192/2020 (ΦΕΚ 2605 τ.Β’/29.06.2020) με θέμα: Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020.

Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100) αντιστοίχως.

Περισσότερα στοιχεία για την κατανομή των ανωτέρω θέσεων ανά κατηγορία, παλιό & νέο σύστημα κ.τ.λ. στο ΦΕΚ 2605 τ.Β’/29.06.2020

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ