Ερώτηση της ημέρας: Ποιοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ερώτηση της ημέρας: Ποιοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών.

Με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο 1100/80 το Ο.Ε.Ε. αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της χώρας μας, ενώ παράλληλα είναι και ο φορέας έκφρασης των 90.000 Ελλήνων οικονομολόγων, πτυχιούχων Ανώτατων Οικονομικών Σχολών.

Παρακάτω παραθέτουμε τα τμήματα ανά Πανεπιστήμιο, που οι απόφοιτοί τους  εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που  σημαίνει ότι  μπορούν να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές. Επίσης δεύτερη στήλη του πίνακα τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης σ΄αυτό, για τους υποψηφίους από το Γενικό Λύκειο.

Στους παρακάτω πίνακες έχουν συμπεριληφθεί τμήματα για τα οποία έως και σήμερα (26.05.2020) υπάρχει θετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του επιμελητηρίου. Για τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα που δημιουργήθηκαν έπειτα από την αναδιοργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (συγχωνεύσεις ΤΕΙ & Πανεπιστημίων) δεν υπάρχει ακόμη σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του επιμελητηρίου.

Η Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ζητάει από τα πανεπιστημιακά τμήματα τα ισχύοντα Προγράμματα σπουδών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η οικονομική κατεύθυνση σπουδών. Να σημειωθεί ότι αρκετά τμήματα προκειμένου να τύχουν θετικής αξιολόγησης από το Ο.Ε.Ε. έχουν αναθεωρήσει έως και 3 φορές τα προγράμματα σπουδών, προκειμένου να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τους δικαίωμα εγγραφής και στην ουσία αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

       4ο

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας :

4ο

4ο

4ο

4ο

4ο

 4ο

4ο

4ο

 Πανεπιστήμιο Πειραιά

4ο

4ο

 4ο

4ο

4ο

4ο

4ο

1ο, 4ο

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4ο

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

4ο

4ο

4ο

4ο

40

1ο , 40

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

4ο

 Πανεπιστήμιο Κρήτης

4ο

Πανεπιστήμιο Πάτρας

4ο

4ο

 4ο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4ο

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

4ο

4ο

 Πάντειο Πανεπιστήμιο

1ο , 40

4ο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4ο

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4ο
4ο
2ο
  2ο,  4ο

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

        4ο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

4ο

.

Επίσης οι παρακάτω πτυχιούχοι των τέως ΤΕΙ, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,  με την προϋπόθεση να είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νικη)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (Χαλκίδα)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Μάρκετινγκ)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνση Δοίκηση Επιχειρήσεων)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων  2.Μάρκετινγκ)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνση: Μάρκετινγκ

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ