Προετοιμασία υποψηφίων σε αθλητικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές Σχολές κ.α.)

Οδηγίες του αρμόδιου Υφυπουργείου Αθλητισμού που αφορούν στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων & τρόπο χρήσης από του μαθητές/τριες που πρόκειται να προπονηθούν ώστε να λάβουν μέρος στην πρακτική δοκιμασία στο πλαίσιο των  Πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή τους σε ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές – Αστυνομικές –Πυροσβεστικές –Λιμενικού & Σχολές Ακαδ. Εμπορικού Ναυτικού

Οι οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας

Οι διευκρινιστικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου που αφορά στο ιατρικό ιστορικό και την ιατρική βεβαίωση. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο αντικαταστάθηκε με το ορθό)

Το έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου/ης και τεχνικού προσωπικού.

Φόρμα ιατρικής βεβαίωσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορθό έντυπο)

Το σχετικό link στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ