Τεστ ΑΥΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Πως επιλέγω κατεύθυνση ή Επιστημονικό Πεδίο στο Γενικό  Λύκειο ;

Η επιλογή της κατεύθυνσης στην Β’ και Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου αποτελεί σημαντικό σταθμό στη σταδιοδρομία του μαθητή, καθώς καλείται να πάρει τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευσή του.

Για τον λόγο αυτό, ο μαθητής πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει ποια είναι τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητές του και να είναι σε θέση να τα αντιστοιχεί με τις διάφορες επιλογές που προσφέρει η Γ΄ κυρίως τάξη του Γενικού Λυκείου.

Η απόφαση του δεν πρέπει να εδράζεται αποκλειστικά στις βαθμολογικές του επιδόσεις σε επί μέρους μαθήματα.

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι σημαντικό να επιλέξουμε επάγγελμα με βασικό κριτήριο το χαρακτήρα μας, διότι επιλέγοντας επάγγελμα επιλέγουμε τρόπο καθημερινής ζωής.

.

Η διεπιστημονική ομάδα του mysep σχεδίασε ένα νέο καινοτόμο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού  για τους μαθητές της Α΄ και Β΄  Γενικού Λυκείου με στόχο, να βοηθηθούν περαιτέρω στη επιλογή κατεύθυνσης και επιστημονικού πεδίου ειδίκευσης στο Λύκειο.

Το Τεστ ΑΥΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ συνδυάζει τα στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα του, και τις ικανότητες του, σε αντιστοιχία με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία ειδίκευσης του Γενικού Λυκείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μία μόνο Ομάδα Προσανατολισμού και  έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης, εξέλιξη η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές αργότερα στην κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η έγκαιρη απόφαση για την ομάδα στόχου (επιστημονικού πεδίου) παρέχει στο μαθητή τα αναγκαία προσωπικά κίνητρα που οφείλει να διαθέτει για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του. Στην συνέχεια γνωρίζοντας καλύτερα τις Σχολές και τα Τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου ενδιαφέροντος, εστιάζει καλύτερα την προσπάθεια έχοντας αποκλείσει ήδη τις σχολές και τα τμήματα των άλλων επιστημονικών πεδίων.

 

Το Τεστ ΑΥΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ παρέχεται δωρεάν σ’ όλους τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς των υπηρεσιών μας. 

.

Λίγα λόγια για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση:

Τα Επιστημονικά Πεδία όπως καθορίσθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων είναι τα εξής:

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)
  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)
  • 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής).

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με πρόσβαση μόνο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) με εξεταζόμενα Μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Αρχαία Ελληνικά
  • Ιστορία
  • Κοινωνιολογία (ή Λατινικά από το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2021-2022)

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με πρόσβαση μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) με εξεταζόμενα Μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία.

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας με πρόσβαση μόνο στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) με εξεταζόμενα Μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Βιολογία.

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής με πρόσβαση μόνο στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) με εξεταζόμενα Μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Μαθηματικά
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.).

Σας παραθέτουμε στο επισυναπτόμενο αρχείο τις Σχολές και τα Τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης για να έχετε μία πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων και των  περιορισμών που προσφέρει κάθε επιλογή σπουδών του Γενικού Λυκείου:  εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ