Φυσικής (Λευκωσία)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/09/2023

 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

  Τμήμα Φυσικής

Έδρα: 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 1678 Λευκωσία

Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109, Αγλαντζιά, ΚΥΠΡΟΣ.

Τηλέφωνα:  +357 22892820,  +357 22892826 Fax: +357 22895083 E-mail : phy@ucy.ac.cy

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του είναι η κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών και ερευνητών στη Φυσική, η προαγωγή της έρευνας σε τομείς της Βασικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, και η συνεισφορά στην τεχνολογική αναβάθμιση και την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων στην Πυρηνική Φυσική, στη Σωματιδιακή Φυσική, στην Κοσμολογία, στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, στη Μοριακή Φυσική και στη Βιοφυσική. Η έρευνα ενισχύεται μέσω ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών με κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική και συνεχής. Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι τα δώδεκα εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας : Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Eισδοχή Υποψηφίων από την Ελλάδα : Οι Ελλαδίτες υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των Κύπριων εισακτέων.

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σκοπός του Τμήματος είναι να προαγάγει την επιστημονική γνώση στον τομέα της Φυσικής. Η διδασκαλία αποτελείται κυρίως από διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία βοηθούνται από σεμινάρια και φροντιστήρια. Οι πρώτοι φοιτητές στο τμήμα Φυσικής εισήχθησαν το 1993. Κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 30 προπτυχιακοί φοιτητές.

Τα μαθήματα, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών, διαιρούνται σε πέντε κατηγορίες:

  • Βασικά ή Εισαγωγικά Μαθήματα
  • Μαθήματα Κορμού
  • Ειδικά Μαθήματα
  • Υποχρεωτικά Μαθήματα από άλλα Τμήματα
  • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (από τρεις διαφορετικές σχολές)

Τα Βασικά ή Εισαγωγικά Μαθήματα θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για τα Μαθήματα Κορμού και είναι όλα υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κορμού είναι, επίσης, υποχρεωτικά και καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των γνώσεων που πρέπει να κατέχει ένας Φυσικός στη σημερινή εποχή. Με τη συμπλήρωση των μαθημάτων αυτών οι φοιτητές αρχίζουν να παρακολουθούν έναν ορισμένο αριθμό ειδικών μαθημάτων.

Σκοπός των τελευταίων είναι να προσφέρουν ειδικές γνώσεις στους φοιτητές, που θα τους χρησιμεύσουν στη διεξαγωγή της Διπλωματικής Εργασίας των δύο τελευταίων εξαμήνων και, γενικότερα, στις περαιτέρω επαγγελματικές τους επιλογές. Ανάμεσα στα μαθήματα του προγράμματος περιλαμβάνονται και υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα, όπως το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, το Τμήμα Χημείας και το Κέντρο Γλωσσών.

Τέλος, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται από άλλα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, που επιλέγει ο φοιτητής σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο.

Η Διπλωματική Εργασία κατέχει ξεχωριστή θέση στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές, που θα επιλέξουν Διπλωματική Εργασία, εργάζονται επί δύο εξάμηνα στο τέταρτο έτος σπουδών, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, μελετώντας ένα από τα ειδικά θέματα που τους προτείνονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, μαθαίνουν να διερευνούν, να μελετούν και να αναλύουν τη διεθνή βιβλιογραφία, να δίνουν σεμινάρια στους συμφοιτητές τους με τρόπο σαφή και κατανοητό, και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν. Πολλές φορές, για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος, όπως και για τη σύνταξη του τελικού κειμένου της εργασίας, είναι αναγκαία η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αν και η διπλωματική εργασία δεν είναι απαραίτητα πρωτότυπη, εν τούτοις αναμένεται ότι οι καλύτεροι φοιτητές θα ασχοληθούν με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα, που άπτονται των ενδιαφερόντων των επιβλεπόντων Συμβούλων Καθηγητών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Φυσική και Εφαρμογές, Από τον Μικρόκοσμο στον Μακρόκοσμο, Μοντέρνα Φυσική, Γενική Φυσική Ι: Μηχανική, Κυματική και Θερμοδυναμική, Γενική Φυσική ΙΙ: Hλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική, Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική, Θερμική Φυσική, Κλασική Μηχανική, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Κβαντομηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Ηλεκτρονική, Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική, Υπολογιστική Φυσική, Έρευνα στη Φυσική,  Βιοφυσική, Ατομική και Μοριακή Φυσική, Ηλεκτρονικά Συστήματα, Φυσική για Μαθηματικούς, Φυσική για Βιολόγους και Χημικούς, Σύγχρονη Φυσική για Ποιητές, κ.α.    

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής μπορούν να εργαστούν στην τοπική βιομηχανία, σε εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στη δημόσια υπηρεσία, σαν ερευνητές/ καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια ή σαν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επειδή, όμως, η μελέτη της Φυσικής, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που παρέχει, οδηγεί και στην ανάπτυξη ευρύτερου φάσματος αναλυτικών και υπολογιστικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης, απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν, επίσης, σε χώρους, που δεν έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Οι τίτλοι σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), από τον αρμόδιο δηλαδή  Οργανισμό στην Ελλάδα για την αναγνώριση πτυχίων.
  • Να σημειωθεί ότι το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από αίτημα του φοιτητή, αναλαμβάνει να αποσταλούν στο ΔΟΑΤΑΠ όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση για τον τόπο σπουδών και περιγραφή των μαθημάτων).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Ελλαδιτών Υποψηφίων

Κωδικός Μηχανογραφικού: ΦΥΣ

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.200

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 (Α κατανομή) : 10.400

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 (Β κατανομή) :  6.430

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Ελλαδιτών Υποψηφίων (Α κατανομή)

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Ελλαδιτών Υποψηφίων (Β κατανομή)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ