Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων (iCon International Training)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/03/2020

iCon International Training

(Παράρτημα: University HZ)

Τμήμα Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έδρα :

Διεύθυνση: Δημητρακοπούλου 49Α & Νότη Μπότσαρη 17, Αθήνα 11742

Τηλ. 210 9248534, 210 9248065  E-mail : info@icon.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες της Διοίκησης, οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

To πρόγραμμα αποτελείται από 4 έτη με τα δύο πρώτα να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τα επόμενα στην Ολλανδία, όπου και πραγματοποιείται η πρακτική εργασία του σπουδαστή.

Μαθήματα :

1ο εξάμηνο: General Economics, Marketing, Finance, Business English, Excel, Information literacy & problem Analysis, Professional Orientation, Psychology & Ethics, Study Career Coaching.

2ο εξάμηνο: Organisational Development, Business Law, Business Accounting, Introduction to Logistics, Business English,  Project Management, Quantitative Research, Study Career Coaching.

3ο εξάμηνο: Organisational Behaviour, Cost Accounting, Supply Chain Management, Business English, Sustainable Entrepreneurship, Student Company, Qualitative Research, Study Career Coaching, Elective Course.

4ο εξάμηνο: Business Intelligence, International Human Resource Management, Intercultural Awareness, Business English,  International Marketing Planning, Student Company, Research Company, Study Career Coaching, Elective Course.

5ο εξάμηνο: work Placement

6ο εξάμηνο: Minor International Marketing Relations at HZ or Study abroad

7ο εξάμηνο: International Strategic Managementm,  International Financial Management, Crisis Management, International Sales & Marketing, Theses Preparation, Elective Coure E-Business, Study Career Coaching.

8ο εξάμηνο: Graduation Phase, Final Project at a Company.

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

      • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο απόφοιτος του τμήματος Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων του iCon International Training μπορεί να εργαστεί :

  • ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.
  • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το  iCon International Training προσφέρει τα παρακάτω  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμια: University HZ με φοίτηση του iCon International Training, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ