Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ICBS Business College)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/03/2020

ICBS Business College

(Παράρτημα: Hellenic American University)

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Έδρα :

Διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκης 108, Τ.Θ. 46, Γαλήνη Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 57013. Τηλ: 2310 698598, Ε-mail : icbs@icbs.gr

Αθήνα: Ρεθύμνου 3, Τ.Κ. 10682 ( νέα διεύθυνση) Τηλ: 210 2114671 Ε-mail : icbs-abs@icbs.gr

Λάρισα: Ηπείρου 96-98, Τ.Κ. 41223 Τηλ: 2410 671177 Ε-mail : icbs-lbs@icbs.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Χώρας μας και κατ’ επέκταση της Ε.Ε. και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που θα ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά και κάθε οργανισμού, παρουσιάζει δύο βασικές ανάγκες: την εξεύρεση πόρων και την καταχώρηση κάθε συναλλαγής. Η πρώτη ανάγκη δημιούργησε την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και η δεύτερη της Λογιστικής.

Εξάλλου, η τεχνολογία της πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων των δύο επιστημών, ώστε η αξιοποίηση και η επικοινωνία της πληροφόρησης να είναι άμεση.
Οι τρεις παραπάνω παράμετροι συνιστούν τη βάση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος του ICBS. Είναι ένα πρόγραμμα σύγχρονο κι αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ικανό να καλύψει τις μελλοντικές.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας: Οι σπουδαστές του προγράμματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ICBS έρχονται σε επαφή με τα διεθνή οικονομικά δεδομένα, αναπτύσσοντας αναλυτική ικανότητα και ορθολογιστικό κριτήριο.

Η τριβή τους με την πληροφορική τεχνολογία τους εντάσσει στο σύγχρονο επιχειρησιακό σκεπτικό, μαθαίνοντας τους να παίρνουν αποφάσεις γρήγορα και σωστά. Μπορούν να χειριστούν αποδοτικά κάθε χρηματοοικονομική ανάγκη, από τη λογιστική μέχρι και τη χρηματοδότηση.

Μαθήματα :

1ο Εξάμηνο: Τεχνολογία Πληροφόρησης, Λογιστική Ι, Δεξιότητες του Μάνατζμεντ, Μακροοικονομία.

2ο Εξάμηνο: Μικροοικονομία, Εμπορικό Δίκαιο, Λογιστική ΙΙ, Μάνατζμεντ των Επιχειρήσεων.

3ο Εξάμηνο: Μάνατζμεντ Λειτουργιών, Διοικητική Λογιστική, Επιχειρησιακή Στατιστική, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ.

4ο Εξάμηνο: Πρακτική Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική.

5ο Εξάμηνο: Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικών Πόρων, Χρηματοοικονομική Λογιστική,  Ελεγκτική και Εταιρική Διακυβέρνηση, Λογιστική Κόστους.

6ο Εξάμηνο: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Διοικητική Λογιστική & Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εταιρική Λογιστική.

7ο Εξάμηνο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Φορολογία Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Χρηματοοικονομικές Αγορές & Διαχείριση Κινδύνου, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ

8ο Εξάμηνο: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Χρήμα και Τράπεζες, Διεθνής Χρηματοδότηση, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

      • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Εκτελεστικό και διευθυντικό στέλεχος στην περιοχή του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης
  • Σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων σε θέματα οικονομικής, χρηματοοικονομικής και λογιστικής λειτουργίας
  • Μελετητής σε θέματα οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στέλεχος τομέα οικονομικών μελετών, οικονομικός αναλυτής σε τράπεζες και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις
  • Στέλεχος σε επιτελικές θέσεις λογιστικής και οικονομικής ανάλυσης και οικονομικού προγραμματισμού
  • Μάνατζερ σε θέσεις οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας, όπως στο λογιστήριο, στη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, στη διεύθυνση χρηματοοικονομικών, κ.α.
  • Ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το  ICBS Business College προσφέρει τα παρακάτω  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμια: Hellenic American University με φοίτηση του ICBS Business College, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ