Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (ICBS Business College)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/03/2020

ICBS Business College

(Παράρτημα: Hellenic American University)

Τμήμα Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Έδρα :

Διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκης 108, Τ.Θ. 46, Γαλήνη Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 57013. Τηλ: 2310 698598, Ε-mail : icbs@icbs.gr

Αθήνα: Ρεθύμνου 3, Τ.Κ. 10682 ( νέα διεύθυνση) Τηλ: 210 2114671 Ε-mail : icbs-abs@icbs.gr

Λάρισα: Ηπείρου 96-98, Τ.Κ. 41223 Τηλ: 2410 671177 Ε-mail : icbs-lbs@icbs.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Μάρκετινγκ και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις αγορές (δηλ. καταναλωτές, αγοραστές, πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, εξαγωγές) στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το κύριο πρόβλημα πλέον των επιχειρήσεων είναι οι πωλήσεις. Σε μια διεθνοποιημένη οικονομία, το μήνυμα προς τον πελάτη – στόχο ούτε φθάνει εύκολα, ούτε φθάνει καθαρό, μιας και αφενός τα μηνύματα είναι πολλά, αφετέρου ο πελάτης – στόχος απαιτεί πιο ξεκάθαρη και πληρέστερη πληροφόρηση.

Η αποτελεσματική αποστολή του μηνύματος τόσο για την εταιρεία, όσο και για τα προϊόντα – υπηρεσίες της, η επισήμανση της ωφέλειας του πελάτη από τα προσφερόμενα αγαθά και όλα αυτά στον κατάλληλο χρόνο, με το μικρότερο κόστος είναι μεταξύ των βασικών αντικειμένων που θα διδαχθούν οι φοιτητές.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας: Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρησή του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων. Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων (ψυχολογία, κοινωνιολογίας, κ.λ.π.), αλλά και της επικοινωνίας.

Γιατί, μέσα σε έναν τέτοιο όγκο πληροφοριών και μηνυμάτων που πλέον είναι άμεσα προσβάσιμος, απαιτείται η γνώση η οποία οδηγεί στη δυνατότητα εξατομικευμένης αποτελεσματικής «επαφής» και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Μαθήματα :

1ο Εξάμηνο: Τεχνολογία Πληροφόρησης, Λογιστική Ι, Δεξιότητες του Μάνατζμεντ, Μακροοικονομία.

2ο Εξάμηνο: Μικροοικονομία, Εμπορικό Δίκαιο, Λογιστική ΙΙ, Μάνατζμεντ των Επιχειρήσεων.

3ο Εξάμηνο: Μάνατζμεντ Λειτουργιών, Διοικητική Λογιστική, Επιχειρησιακή Στατιστική, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ.

4ο Εξάμηνο: Πρακτική Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική.

5ο Εξάμηνο: Προώθηση Πωλήσεων, Δημόσιες Σχέσεις, Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή.

6ο Εξάμηνο: Μέθοδοι Έρευνας των Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ Σχέσεων με Πελάτες, Προγραμματισμός Μέσων Επικοινωνίας, Οργάνωση Εκδηλώσεων Δημοσίων Σχέσεων.

7ο Εξάμηνο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ, Μάρκετινγκ Νέων Μέσων, Διοίκηση Μάρκετινγκ.

8ο Εξάμηνο: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ, Εταιρική Εικόνα και Επικοινωνία, Δημιουργική στη Διαφήμιση.

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

      • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι τμήματος  Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις του ICBS Business College θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος διαφημιστικού τμήματος επιχείρησης
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος επιχείρησης επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας επιχείρησης υποστήριξης επιχειρήσεων προβολής και επικοινωνίας (Direct Mail, call centers, printing, imaging, creative, etc.)
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος επιχείρησης οργάνωσης ή υποστήριξης εκδηλώσεων
  • Μάνατζερ σε επίπεδο με αυξημένη ευθύνη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το  ICBS Business College προσφέρει τα παρακάτω  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμια: Hellenic American University με φοίτηση του ICBS Business College, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ