Μάρκετινγκ (ICBS Business College)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/03/2020

ICBS Business College

(Παράρτημα: Hellenic American University)

Τμήμα Μάρκετινγκ

Έδρα :

Διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκης 108, Τ.Θ. 46, Γαλήνη Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 57013. Τηλ: 2310 698598, Ε-mail : icbs@icbs.gr

Αθήνα: Ρεθύμνου 3, Τ.Κ. 10682 ( νέα διεύθυνση) Τηλ: 210 2114671 Ε-mail : icbs-abs@icbs.gr

Λάρισα: Ηπείρου 96-98, Τ.Κ. 41223 Τηλ: 2410 671177 Ε-mail : icbs-lbs@icbs.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Μάρκετινγκ είναι μια διαδικασία του Μάνατζμεντ, που έχει την ευθύνη να προβλέπει, να ξεχωρίζει και να ικανοποιεί με αποδοτικότητα τις ανάγκες του πελάτη. Ο Marketer έχει ένα ευρύτατο πεδίο δράσης, από το σχεδιασμό ακόμη ενός προϊόντος και μέχρι τη διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη. Ο γνώστης των αρχών και των τεχνικών του Μάρκετινγκ είναι το πιο απαραίτητο μέλος στην ομάδα των στελεχών που βρίσκονται αμέσως κάτω από τη Διεύθυνση. Η συμβολή του στη διαμόρφωση των αποφάσεων είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας: Μέρα με την ημέρα, το στέλεχος του Μάρκετινγκ γίνεται πιο αναγκαίο στην επιχείρηση, ειδικά σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μάρκετινγκ είναι η βάση για την οικονομική δραστηριότητα κάθε κοινωνίας ξεκινώντας από τη διάγνωση και καταλήγοντας στην ικανοποίηση αναγκών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Μαθήματα :

1ο Εξάμηνο: Τεχνολογία Πληροφόρησης, Λογιστική Ι, Δεξιότητες του Μάνατζμεντ, Μακροοικονομία.

2ο Εξάμηνο: Μικροοικονομία, Εμπορικό Δίκαιο, Λογιστική ΙΙ, Μάνατζμεντ των Επιχειρήσεων.

3ο Εξάμηνο: Μάνατζμεντ Λειτουργιών, Διοικητική Λογιστική, Επιχειρησιακή Στατιστική, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ.

4ο Εξάμηνο: Πρακτική Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική.

5ο Εξάμηνο: Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διοίκηση Πωλήσεων, Έρευνα Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις & Προώθηση Πωλήσεων

6ο Εξάμηνο: Μάρκετινγκ Λιανικής, Διαφήμιση, Κανάλια Διανομής, Μάρκετινγκ Σχέσεων με Πελάτες

7ο Εξάμηνο: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ, Μάρκετινγκ, Διεθνές Μάρκετινγ

8ο Εξάμηνο: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ, Μάρκετινγκ Νέων Μέσων, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών.

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

      • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι τμήματος  Μάρκετινγκ του ICBS Business College θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Εκτελεστικό στέλεχος στην περιοχή του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις
  • Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα μάρκετινγκ
  • Μελετητής σε θέματα επικοινωνίας, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ
  • Στέλεχος σε επιτελικές θέσεις μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις
  • Μάνατζερ σε θέσεις επικοινωνίας και μάρκετινγκ, όπως υπεύθυνος ή/και επιθεωρητής πωλήσεων, υπεύθυνος μάρκετινγκ, εμπορικός επιθεωρητής, brand manager, product manager, κ.α.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το  ICBS Business College προσφέρει τα παρακάτω  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμια: Hellenic American University με φοίτηση του ICBS Business College, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ