Τουριστικού Μάνατζμεντ (ICBS Business College)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/03/2020

ICBS Business College

(Παράρτημα: Hellenic American University)

Τμήμα Τουριστικού Μάνατζμεντ

Έδρα :

Διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκης 108, Τ.Θ. 46, Γαλήνη Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 57013. Τηλ: 2310 698598, Ε-mail : icbs@icbs.gr

Αθήνα: Ρεθύμνου 3, Τ.Κ. 10682 ( νέα διεύθυνση) Τηλ: 210 2114671 Ε-mail : icbs-abs@icbs.gr

Λάρισα: Ηπείρου 96-98, Τ.Κ. 41223 Τηλ: 2410 671177 Ε-mail : icbs-lbs@icbs.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Τουριστικού Μάνατζμεντ του ICBS Business College έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη του Τουρισμού, εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου, συνδυάζοντας τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπως ενδεικτικά τη διοίκηση, την οικονομία, την ιστορία, με την Επιστήμη της Πληροφορικής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα αποτελεί τη “βαριά βιομηχανία” της χώρας. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, σε μια διεθνοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία ανταγωνίζονται πλέον όχι σε Εθνικό, αλλά σε Διεθνές επίπεδο. Ο πελάτης από το εξωτερικό επιλέγει την Ελλάδα ως προορισμό συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Οι απαιτήσεις των πελατών, αλλά και του επαγγέλματος είναι μεγάλες και πολύπλοκες.
Οι φοιτητές θα διδαχθούν τόσο τη φύση και το περιεχόμενο του επαγγέλματος, όσο και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους σε αυτό.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας: Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρησή του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα.

 • Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων.
 • Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα.
 • Τα προγράμματα του ICBS, χάρη στον πανεπιστημιακό τους χαρακτήρα, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία: να γνωρίσει ο φοιτητής μια σειρά από επιστήμες, που θα διευρύνουν το γνωστικό ορίζοντα και στη συνέχεια να εκπαιδευτεί στην πρακτική και εφαρμοσμένη τεχνική των τουριστικών σπουδών.

Μαθήματα :

1ο Εξάμηνο: Τεχνολογία Πληροφόρησης, Λογιστική Ι, Δεξιότητες του Μάνατζμεντ, Μακροοικονομία.

2ο Εξάμηνο: Μικροοικονομία, Εμπορικό Δίκαιο, Λογιστική ΙΙ, Μάνατζμεντ των Επιχειρήσεων.

3ο Εξάμηνο: Μάνατζμεντ Λειτουργιών, Διοικητική Λογιστική, Επιχειρησιακή Στατιστική, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ.

4ο Εξάμηνο: Πρακτική Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική.

5ο Εξάμηνο: Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στις Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ξενοδοχειακές Λειτουργίες, Επιχειρήσεις Τουρισμού.

6ο Εξάμηνο: Μέθοδοι Έρευνας των Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ Σχέσεων με Πελάτες, Οργάνωση Εκδηλώσεων Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών.

7ο Εξάμηνο: Διεθνείς Επιχειρησιακές Δράσεις, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Τουρισμού, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ

8ο Εξάμηνο: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Στρατηγικό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό, Χρηματοοικονομική Διοίκηση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

   • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του  τμήματος Τουριστικού Μάνατζμεντ του ICBS Business Collegeθα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας ξενοδοχειακής μονάδας, ή τμήματος αυτής
  • Διευθυντής μιας επιχείρησης στο χώρο εστίασης
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας Τουριστικής μονάδας
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος ενός Γραφείου Ταξιδίων και Τουρισμού
  • Διευθυντής μιας μονάδας υποστήριξης ή εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων (προμηθευτές, catering, μεταφορείς, κλπ)
  • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας επιχείρησης οργάνωσης εκδηλώσεων για τουρίστες
  • Ανάπτυξη αυτόνομης δράσης παροχής υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το  ICBS Business College προσφέρει τα παρακάτω  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμια: Hellenic American University με φοίτηση του ICBS Business College, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ