Διοίκησης Επιχειρήσεων (ICBS Business College)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/03/2020

ICBS Business College

(Παράρτημα: Hellenic American University)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έδρα :

Διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκης 108, Τ.Θ. 46, Γαλήνη Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 57013. Τηλ: 2310 698598, Ε-mail : icbs@icbs.gr

Αθήνα: Ρεθύμνου 3, Τ.Κ. 10682 ( νέα διεύθυνση) Τηλ: 210 2114671 Ε-mail : icbs-abs@icbs.gr

Λάρισα: Ηπείρου 96-98, Τ.Κ. 41223 Τηλ: 2410 671177 Ε-mail : icbs-lbs@icbs.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ICBS Business College είναι να παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες της Διοίκησης, οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι επιχειρήσεις είναι συστήματα, μέσω των οποίων οι άνθρωποι, αξιοποιώντας υλικούς και άυλους πόρους (π.χ. το χρήμα και η γνώση) καταλήγουν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η μετατροπή αυτή πρέπει να γίνεται με αποδοτικότητα, δηλαδή να αποφέρει στην επιχείρηση την περίφημη προστιθέμενη αξία.
Το άτομο που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία της επιχείρησης είναι παραγωγική, αποδοτική και κερδοφόρα, είναι ο Μάνατζερ. Είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, επισημαίνει τα προβλήματα και επιλέγει την καλύτερη λύση, επιβλέποντας την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας: Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρηση του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων.
Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων, ώστε να αναπτύσσονται οι ανάλογες δεξιότητες.

Μαθήματα :

1ο Εξάμηνο: Τεχνολογία Πληροφόρησης, Λογιστική Ι, Δεξιότητες του Μάνατζμεντ, Μακροοικονομία.

2ο Εξάμηνο: Μικροοικονομία, Εμπορικό Δίκαιο, Λογιστική ΙΙ, Μάνατζμεντ των Επιχειρήσεων.

3ο Εξάμηνο: Μάνατζμεντ Λειτουργιών, Διοικητική Λογιστική, Επιχειρησιακή Στατιστική, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ.

4ο Εξάμηνο: Πρακτική Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική.

5ο Εξάμηνο: Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, Οργάνωση Επιχειρήσεων, Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικών Πόρων.

6ο Εξάμηνο: Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Μέθοδοι Έρευνας των Επιχειρήσεων, Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

7ο Εξάμηνο: Διεθνείς Επιχειρησιακές Δράσεις, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάνατζμεντ.

8ο Εξάμηνο: Ηγεσία και Προσωπική Ανάπτυξη, Χρήμα και Τράπεζες, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ.

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

      • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ICBS Business College θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Εκτελεστικό στέλεχος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης
  • Μελετητής και υπεύθυνος μελετών σε θέματα οργάνωσης, έρευνας και λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Στέλεχος και υπεύθυνος σε επιτελικές θέσεις στις επιχειρήσεις
  • Μάνατζερ σε επίπεδο με αυξημένη ευθύνη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
  • Αυτόνομη επιχειρηματική δράση.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το  ICBS Business College προσφέρει τα παρακάτω  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 .
Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμια: Hellenic American University με φοίτηση του ICBS Business College, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ