Από αύριο 27 Μαρτίου 2020 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. για το Ακαδ. έτος 2020-2021

το άρθρο ενημερώθηκε στις 27/03/2020

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και  37 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των  προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου  2020 και ώρα 12:00.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε την πρόσκληση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε την πρόσκληση για τα Άτομα με Ειδικές Παθήσεις πατήστε εδώ.
  • Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
  • Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.
  • Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το #1 Δημόσιο Ίδρυμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέρει περισσότερα από 50 Προγράμματα Σπουδών.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εδώ και 20 χρόνια παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικών διαδικτυακών σπουδών. Σπουδές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου μέσω του διαδικτύου.

Προγράμματα από 4 Σχολές στους κλάδους της Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Τεχνικών Έργων, της Ιστορίας και του Πολιτισμού, της Διοίκησης, του Τουρισμού αλλά και των Τεχνών.

Ισότιμο πτυχίο χωρίς την υποχρέωση της παρουσίας στην τάξη.

Ο κάθε φοιτητής οργανώνει το χρόνο του & σε συνεργασία με το Σύμβουλο Καθηγητή, σπουδάζει αναπτύσσοντας τις ικανότητές του, όχι μόνο στον τομέα που έχει επιλέξει, αλλά και στο γραπτό λόγο και στη χρήση της τεχνολογίας.

Τα Προγράμματα που θα προσφερθούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα ανακοινωθούν με το άνοιγμα των αιτήσεων στις 27 Μαρτίου 2020 με τη σχετική Πρόσκληση, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μέχρι τότε, ενημερωθείτε για όλα τα Προγράμματα που διαθέτει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Προπτυχιακά:

Μεταπτυχιακά:

Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους επιστήμονες Κοινωνικών Επιστημών που έχουν δικαίωμα διορισμού στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ80 (φοιτητές και αποφοίτους), να αποκτήσουν Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια, παρακολουθώντας το νέο Ειδικό Πρόγραμμα «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ)» διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

Τέλος, για πρώτη φορά φέτος θα προσφερθεί το Νέο Πρόγραμμα:«Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για αυτό.

 

Τέλος αναλυτική πληροφόρηση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.): εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ