Δημόσιας Διοίκησης (City Unity College)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 21/03/2020

City Unity College

(Παράρτημα: European University EurAka – Switzerland)

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Έδρα :

Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Κτήριο Α: Θησέως 15-17, Σύνταγμα, Αθήνα. τηλ.211 7109150 E. info@cityu.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επιτυχημένα στελέχη και managers, εντός του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης.

Διάρκεια σπουδών : 3 έτη σπουδών (ή 4 έτη με πρακτική άσκηση, προαιρετικά)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση παρέχει στους υποψηφίους επικαιροποιημένες γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και νομικής για το εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Το πρόγραμμα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα των επιχειρήσεων.

Οι σύγχρονοι επαγγελματίες πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και ηθικής, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιώσιμη διαχείριση του δημοσίου οργανισμού καθώς και για τις πολλαπλές προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον, τα στελέχη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη δυναμικότητα των «εμπλεκομένων» (πολιτική εξουσία, Υπουργεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί κ.α.) και να προσπαθούν να αντιλαμβάνονται σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυναμική των ομάδων αυτών.

Η ενσωμάτωση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα πρόγραμμα σπουδών Δημόσιας Διοίκησης ενισχύει τις πιθανότητες απασχόλησης και επιτυχούς σταδιοδρομίας των αποφοίτων στον κλάδο.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχές Μάνατζμεντ, Οικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Αρχές Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών Δημοσίων Οργανισμών, Επικοινωνία και Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Ηθική στο Δημόσιο Τομέα, Στρατηγική Δημοσίων Οργανισμών, Μεθοδολογία Έρευνας, Διαχείριση Ρίσκου στο Δημόσιο Τομέα, Σχεδιασμός Δημοσίων Υπηρεσιών, Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα, Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Υπηρεσιών, Διπλωματική Εργασία, Πρακτική άσκηση (προαιρετικά), κ.α.

Περισσότερα στοιχεία : 

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος: https://cityu.gr/

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

      • Απολυτήριο λυκείου ή ΙΒ Diploma ή Ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
      • Πιστοποίηση  αγγλικής γλώσσας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι της Δημόσιας Διοίκησης του City Unity College μπορούν να στελεχώσουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, να εργαστούν σε ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, και θεσμούς να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το City Unity College προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο: European University EurAka – Switzerland με φοίτηση στο City Unity College έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ