Shipping (BCA College)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 20/03/2020

BCA College

(Παράρτημα: Plymouth University)

 Τμήμα Ναυτιλίας και Μεταφορών 

Shipping

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205 Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλ:  210 7253 783-6,   Fax : 210 7251563  Ε-mail: info@bca.edu.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το BSc Shipping έχει ως στόχο να προετοιμάσει στελέχη που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού ναυτιλιακού κόσμου. Η ελληνική ναυτιλία παραδοσιακά θεωρείται πρωτοπόρος και ηγέτης του κλάδου παγκοσμίως, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας πρόσφορο έδαφος για επαγγελματική αποκατάσταση.

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας στηρίζεται κυρίως στο διεθνές εμπόριο που επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό με τη συμβολή του ναυτιλιακού κλάδου στις διεθνείς μεταφορές. Οι ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην παγκόσμια ναυτιλία και ταυτόχρονα παρουσιάζουν σημαντικές επενδύσεις στους διάφορους τομείς του ναυτιλιακού κλάδου, δημιουργώντας ταυτόχρονα επιχειρηματικές ευκαιρίες για νέα ναυτιλιακά στελέχη παγκοσμίως

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) ή  3,5 έτη (Εγγραφές Φεβρουαρίου) ή 3 έτη (για υποψήφιους με βαθμό απολυτηρίου 17 και άνω)

  • στο 1 έτος στα ελληνικά ή Αγγλικά &
  • τα 3 τελευταία χρόνια μόνο στα αγγλικά.

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Ο κύριος στόχος του Ναυτιλιακού προγράμματος καθώς και η φιλοσοφία του είναι να παρέχει μια εμπειρία  εκπαίδευσης, που δίνει στους σπουδαστές μια στέρεη ακαδημαϊκή βάση έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που έχει ο χώρος της ναυτιλίας. Ένας από τους βασικούς στόχους του καινοτόμου αυτού προγράμματος, είναι να παρέχει μία ολοκληρωμένη γνώση για την ναυτιλία, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις, οι οποίες να είναι δομημένες με συνοχή.

Η διδακτέα ύλη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στους σπουδαστές να μπορούν να συνδέσουν μεταξύ τους τα διεπιστημονικά θέματα της ναυτιλίας (δραστηριότητες, τη διαχείριση,  νομικές και οικονομικές πτυχές). Με τον τρόπο αυτό, προωθείται η ενεργός συμμετοχή των σπουδαστών στις σπουδές τους, αυξάνονται τα κίνητρα και αναπτύσσονται οι φιλοδοξίες τους για να είναι επιτυχείς σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία αλλά και στο επαγγελματικό τους μέλλον.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα να κατανοήσουν το χώρο της ναυτιλία καθώς και τις τεχνικές, τις έννοιες και τις αρχές που κάνουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις επιτυχημένες και αποτελεσματικές. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν όλους τους τομείς της ναυτιλίας, να αποκτήσουν  εμπειρία πάνω στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και να ερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το ναυτιλιακό κλάδο από  εγχώριους και διεθνείς παράγοντες.

Το πρόγραμμα σπουδών του BCA College, εμπλουτίζεται περαιτέρω με επιχειρηματικές επισκέψεις, σεμινάρια και ομιλίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι εκδηλώσεις αυτές γεφυρώνουν την ακαδημαϊκή θεωρία που διδάσκεται στις αίθουσες με τις σύγχρονες πρακτικές του επαγγελματικού στίβου, μεταφέρουν στους σπουδαστές τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε αληθινό χρόνο και τους συνδέουν με καταξιωμένα στελέχη, επιχειρηματίες, και ανθρώπους με θέσεις-κλειδιά στον κλάδο τους περισσότερα εδώ

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αγγλική Γλώσσα και Δεξιότητες Μάθησης, Εισαγωγή στη Τεχνολογία της Πληροφορίας, Εισαγωγή στη Ναυτιλία, Εισαγωγή στα Οικονομικά, Ποσοτικές Μέθοδοι, Διαχείριση Φορτίων, Ναυτιλιακή Πρακτική, Εισαγωγή στο Ναυτιλιακό Δίκαιο, Διαχείριση Πλοίου, Ναυτιλιακή Οικονομική, Ναυτιλιακή Πολιτική, Ποσοτική Ανάλυση, Ναυτιλιακό Μάνατζμεντ, Μεταφορά Προϊόντων δια Θαλάσσης, Αρχές Λογιστικής, Ξένη Γλώσσα (Κινέζικα  ή Ισπανικά), Μάνατζμεντ, Αρχές Μάρκετινγκ, Ναυλώσεις και Υπολογισμός Ταξιδιού, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Ναυτιλιακή Λογιστική και Ανάλυση Ισολογισμών, Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Ναυτιλία, Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική, Ναυτασφαλίσεις, Ναυλώσεις και Υπολογισμός Σταλιών, Ναυτιλιακό Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική,  Διοίκηση και Οικονομική των Λιμένων, Logistics, Διεθνές Ναυτιλιακό Θεσμικό Πλαίσιο,κ.α.

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

   • Απολυτήριο λυκείου ή ΙΒ Diploma ή Ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
   • Συνέντευξη
   • Πιστοποίηση  αγγλικής γλώσσας

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του BSc Shipping μπορούν να σταδιοδρομήσουν :

 • σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
 • ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών
 • καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών.

Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα κατηρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για :

 • τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, γραμματείας, δημοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων),
 • τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων Τραπεζών,
 • την διοίκηση ναυπηγείων / επισκευαστηρίων,
 • τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες,
 • τους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία),
 • τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς (Νηογνώμονες, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ρ&Ι Clubs, κ.ο.κ.),
 • τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων,
 • επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το BCA College προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο: Plymouth University με φοίτηση στο BCA College έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ