Business Management (Marketing) – BCA College

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/03/2020

BCA College

(Παράρτημα: Plymouth University)

 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business Management (Marketing)

Έδρα :

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205 Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλ:  210 7253 783-6,   Fax : 210 7251563  Ε-mail: info@bca.edu.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι ταχέως εξελισσόμενος, σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τόσο την απαραίτητη ακαδημαϊκή γνώση όσο και τις ειδικότερες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται από ένα στέλεχος μάρκετινγκ.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) ή  3,5 έτη (Εγγραφές Φεβρουαρίου) ή 3 έτη (για υποψήφιους με βαθμό απολυτηρίου 17 και άνω)

  • τα 2 πρώτα χρόνια στα ελληνικά ή Αγγλικά &
  • τα 2 τελευταία χρόνια μόνο στα αγγλικά.

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ είναι ένα τετραετές πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να προσφέρει ολοκληρωμένη γνώση γύρω από το ρόλο, τη σημασία και την εφαρμογή του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις. Το μάρκετινγκ είναι μια δραστηριότητα ζωτικής σημασίας για τους περισσότερους οργανισμούς, και ο ρόλος του ως διοικητική λειτουργία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς μέσα στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα προσφέρει στους σπουδαστές μια διεξοδική εκπαίδευση πάνω στις αρχές και την πρακτική του μάρκετινγκ, έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα τον καταναλωτή. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει, επίσης, ότι όλοι οι σπουδαστές θα αναπτύξουν βασικές γνώσεις  οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Γενικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα διαθέτουν ένα σύνολο ικανοτήτων και προσόντων που εκτιμώνται από τον ευρύτερο χώρο του μάρκετινγκ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ του BCA College επιδιώκει να εξοπλίσει τους σπουδαστές με:

  • Να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές πάνω στις βασικές αρχές του ευρύτερου χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το ρόλο, τις δραστηριότητες και τη φύση του μάρκετινγκ μέσα στα πλαίσια των σύγχρονων οργανισμών.
  • Να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, καθώς και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των σπουδαστών με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης.
  • Να αναπτύξει τις πρακτικές δεξιότητες και την απασχολησιμότητα των σπουδαστών εστιάζοντας στην εφαρμογή των διαφόρων θεωριών και εννοιών.
  • Να εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν και να βελτιστοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και να αναπτύξει μέτρα για την αξιολόγησή τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αγγλική Γλώσσα και Δεξιότητες Μάθησης, Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις, Εισαγωγή στη Τεχνολογία της Πληροφορίας, Εισαγωγή στα Οικονομικά, Ποσοτικές Μέθοδοι, Εισαγωγή στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία, Ποσοτική Ανάλυση, Μάνατζμεντ, Λογιστική για Επιχειρήσεις, Αρχές Μάρκετινγκ,  Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Χρηματοοικονομικά για Επιχειρήσεις, Ξένη Γλώσσα (Κινέζικα  ή Ισπανικά), Επιχείρηση και Καινοτομία, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Μέθοδοι Έρευνας για Επιχειρήσεις, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ και Διοίκηση Μάρκας, Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Κόστους, Διεθνείς Επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Χρηματοοικονομικές Αγορές, Web Design και Επικοινωνία στο Διαδίκτυο, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ, Διαφήμιση: Δημιουργικότητα από το Brief στην Παραγωγή, Διεθνές Μάρκετινγκ, Εργαλεία Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

   • Απολυτήριο λυκείου ή ΙΒ Diploma ή Ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
   • Συνέντευξη
   • Πιστοποίηση  αγγλικής γλώσσας

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Το Marketing, ως κλάδος της διοίκησης των επιχειρήσεων μελετά και αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους, που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ανάγκες των πελατών τους. Μέσω της επικοινωνίας μεταδίδονται μηνύματα που έχουν στόχο να δημιουργήσουν θετική εικόνα για τα προϊόντα και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Τα τμήματα Marketing προάγουν τη γνώση στους τομείς τοποθέτησης προϊόντος, επικοινωνίας, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων.

Οι πτυχιούχοι του BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ του  BCA College μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε αρκετούς τομείς.

Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την έναρξη της δικής τους επιχειρηματικής δράσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το BCA College προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο: Plymouth University με φοίτηση στο BCA College έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α’/12.11.2012) και 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’/25.01.2013).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ