{0418} : Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ηράκλειο Κρήτης) 

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 01/11/2021

Πατριαρχική

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης 

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής 

 Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική (Ιστορία - Σημειογραφία)3
1.2Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική (Α’ θεωρία-σολφέζ)3
1.3Υμνολογία (περίοδοι της Υμνογραφίας και Υμνογραφικοί Όροι)4
1.4Αρχαία Ελληνικά5
1.5Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)5
1.6Φωνολογία (θεωρητική καταγωγή και εξέταση των Φθόγγων)3
1.7Εισαγωγή στη Ρυθμολογία (αρχαία ελληνικά μέτρα κλπ)3
1.8Ξένη Γλώσσα (Ι)-

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.9Οργανογνωσία Παραδοσιακών Οργάνων2
1.10Στεριανή και Νησιώτικη Μουσική Παράδοση2
1.11Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής - Κρητική Διάλεκτος2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής (άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου)2
2.2Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική (ασκήσεις σολφέζ)4
2.3Υμνολογία ( φιλολογική και θεολογική ανάλυση ύμνων)3
2.4Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης5
2.5Ερμηνεία Λειτουργικών Αναγνωσμάτων Παλαιάς Διαθήκης4
2.6Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός5
2.7Ορθοφωνία (τεχνική της Απαγγελίας)3
2.8Ξένη Γλώσσα (ΙΙ)-

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.9Οργανογνωσία Παραδοσιακών Οργάνων2
2.10Άγιοι και Όσιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον 19ο και 20ο αιώνα2
2.11Πολίτικη, Θρακιώτικη και Μικρασιάτικη Ρωμαϊκή Μουσική Παράδοση2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Αναστασιματάριο Αργό (Πέτρου και Ιωάννου)4
3.2Ευρωπαϊκή Μουσική (Β’ θεωρία και σολφέζ)4
3.3Υμνολογία (φιλολογική και θεολογική ερμηνεία ύμνων του Αναστασιματαρίου)3
3.4Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας - Ιερές Ακολουθίες5
3.5Πανδουρίδα (ταμπουράς), όργανο αναφοράς της Βυζαντινής Μουσικής3
3.6Τυπικό (προθεωρία τυπικού της Αγ. του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας)3
3.7Φωνητική (για την καλύτερη τοποθέτηση της φωνής)4
3.8Ξένη Γλώσσα (ΙΙΙ)-

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.9Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)2
3.10Κρητική Μουσική2
3.11Εκκλησιαστικά Χειρόγραφα2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Ειρμολόγιο Αργό και Σύντομο (ειρμοί, καταβασίες, αυτόμελα)4
4.2Ευρωπαϊκή Μουσική (συνέχεια)4
4.3Εισαγωγή στην Πληροφορική3
4.4Ηχολογία (κλίμακες Ανατολικής Μουσικής)4
4.5Πανδουρίδα (ταμπουράς), πρακτική εφαρμογή των Ήχων στο Όργανο3
4.6Τυπικό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας4
4.7Φωνητική4

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.8Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)2
4.9 Κωνσταντινούπολη: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός2
4.10Θεολογία της Λατρείας2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Δοξαστάριον (δοξαστικά του όλου ενιαυτού)4
5.2Ευρωπαϊκή Μουσική (Γ’ θεωρία και σολφέζ)3
5.3Παλαιό και νέο σύστημα γραφής Βυζ. Μουσικής4
5.4Τυπικό - Ιερές Ακολουθίες4
5.5Ιστορία Μουσικών Συστημάτων (αρχαίων, ανατολικών, σύγχρονων)3
5.6Δημώδης Ελληνική Μουσική (δημοτικά τραγούδια)4
5.7Πολυέλεοι - Δοξολογίες κατ’ ήχον των Μεγ. Μουσικοδιδασκάλων4

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.8Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)2
5.9Φωνητική2
5.10Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός2

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Χερουβικά - Κοινωνικά κατ’ ήχον των Μεγ. Μουσικοδιδασκάλων4
6.2Ευρωπαϊκή Μουσική (αρμονία)4
6.3Εορτολόγιο - Μηνολόγιο3
6.4Ποιμαντική3
6.5Δημοτική Ελληνική Μουσική4
6.6Ακουστική και Μουσική Ορθογραφία4
6.7Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία4

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.8Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)2
6.9Φωνητική2
6.10Πατριαρχείο Αντιοχείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός2

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και Κρατηματάριο (αργά περίτεχνα μέλη)3
7.2Μορφολογία (ανάλυση μουσικών έργων των μεγ. Βυζ. Μελοποιών)3
7.3Ιστορία και Κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης2
7.4Εμμελής Απαγγελία3
7.5Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης3
7.6Σχέση Βυζαντινής και Βαλκανικής Δημοτικής Μουσικής2
7.7Μουσική Επιτηδεία - Ύφος και Ήθος3

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.8Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)2
7.9Φωνητική2
7.10Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός2

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Οκτάηχα Μαθήματα3
8.2Η Βυζαντινή μουσική και η Λειτουργική Παράδοση της Εκκλησίας3
8.3Ιστορία Ευρωπαϊκής Μουσικής3
8.4Διεύθυνση Βυζαντινού Χορού2
8.5Ιστορία Μουσικής άλλων Ορθόδοξων Λαών2
8.6Ιστορία Κρητικής Μουσικής3
8.7Ερμηνεία λειτουργικών Κειμένων3
8.8Πτυχιακή Εργασία14

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.9Παραδοσιακό Όργανο (έγχορδα, πνευστά, κρουστά)2
8.10Φωνητική2
8.11Εθναρχούσα Εκκλησία. Διαφωτισμός και Εθνοφυλετισμός2

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ