{0177} : Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Κατεύθυνση : Ιστορίας

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ι - 1Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές5

Καταστατικά μαθήματα 

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ι - 1Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι.5
Ι - 2Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου5
Ι - 3Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.)5
Ι - 4Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης5
Ι - 5Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ5
Ι - 6Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή5
Ι - 7Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (1909-1940)5
Ι - 8Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα5
Ι - 9Ο μεταπολεμικός κόσμος5
Ι - 10Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία5
Ι - 11Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.)5
Ι - 12Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία5
Ι - 13Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης5
Ι - 14Η αθηναϊκή δημοκρατία5
Ι - 15Η βιομηχανική εποχή5
Ι - 16Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας)5
Ι - 17Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας5
Ι - 18Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου5
Ι - 19Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία5

Μαθήματα εμβάθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ι - 1Ιστορία της ιστοριογραφίας5
Ι - 2Επιγραφική5
Ι - 3Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας5
Ι - 4Παυσανίας5
Ι - 5Ιστορία του αντισημιτισμού στην Ευρώπη5
Ι - 6Εισαγωγή στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, 1949-19745
Ι - 7Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό5
Ι - 8Ιστορία της οικογένειας (17ος-19ος αι.)5
Ι - 9Φύλο και Ιστορία5
Ι - 10Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση5
Ι - 11Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη5
Ι - 12Ιστορία των Θετικών Επιστημών5
Ι - 13Η Ελλάδα στη δεκαετία του 19405
Ι - 14Η επανάσταση του 18215
Ι - 15Η Φεουδαρχία: Όψεις της κοινωνικής ιστορίας και ιστοριογραφικές διαμάχες5
Ι - 16Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.)5
Ι - 17Φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη5
Ι - 18Θεσμοί της βυζαντινής κοινωνίας5
Ι - 19Η μαγεία στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη: Ιστοριογραφία, μεθοδολογία και πηγές5
Ι - 20Οι ιεροί λόγοι του Αίλιου Αριστείδη5
Ι - 21Μετανάστευση, κινητικότητα, ξενικότητα: Ιστορικές διαδρομές, σύγχρονες εκδοχές5
Ι - 22Τα ελληνικά ομοσπονδιακά κράτη5
Ι - 23Ναζισμός: Θεωρία και πράξη5
Ι - 24Ιστορική δημογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας5
Ι - 25Ζητήματα βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού5
Ι - 26Η νέα ιστορία στον 20ο αιώνα5
Ι - 27Ιστορία του Ολοκαυτώματος5
Ι - 28Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία5
Ι - 29Όψεις της καθημερινότητας στη νεότερη Ευρώπη5
Ι - 30Ποσοτικές Μέθοδοι στην Ιστορία: Οι εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας5
Ι - 31Κινητικότητα. Μετανάστευση, Προσφυγιά: Ιστορικές και πολιτισμικές αποτυπώσεις5
Ι - 32Η διατροφή στην Ευρώπη5
Ι - 33Νεότερη Ελληνική ιστορία: 1880-19305
Ι - 34Οι εβραϊκές κοινότητες της ΝΑ Μεσογείου (μέσα 19ου- μέσα 20ου)5
Ι - 35Ρατσισμός, βία και διακρίσεις στον 20ο αιώνα5
Ι - 36Ιστορία της Μ. Ασίας από τα Μυκηναϊκά έως τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια5
Ι - 37Νησιωτικές κοινωνίες (17ος-19ος αι.)5
Ι - 38Η ομηρική κοινωνία5
Ι - 39Ιστορίες Μετανάστευσης5
Ι - 40Ιστορία σε ψηφιακό περιβάλλον: Νέα περιβάλλοντα έρευνας και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης5
Ι - 41Οι κοινωνίες του ιταλικού χώρου κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο5
Ι - 42Πλαστές Αρχαιότητες: τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου5
Ι - 43Προφορική ιστορία5
Ι - 44Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα5
Ι - 45Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα5
Ι - 46Πόλη και ύπαιθρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες5
Ι - 47Η ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού5
Ι - 48Φύλο, σώμα και πολιτική στην Ευρώπη (13ος-18ος αι.)5
Ι - 49Όψεις της καθημερινής ζωής στην Οθωμανική περίοδο5
Ι - 50Αποικιοκρατία και Μεταποικιακές Σπουδές5
Ι - 51Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα5
Ι - 52Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι.5

Κατεύθυνση :  Αρχαιολογίας

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Α - 1Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι5

Καταστατικά μαθήματα 

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Α - 1Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου5
Α - 2Η δόξα του Βυζαντίου (μεσοβυζαντινή τέχνη)5
Α - 3Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι: Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος5
Α - 4Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος5
Α - 5Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.)5
Α - 6Μινωικός πολιτισμός5
Α - 7Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη5
Α - 8Η τέχνη την εποχή των Παλαιολόγων5
Α - 9Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική (610 - 1204)5
Α - 10Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και η Ηπειρωτική Ελλάδα στην Εποχή του Χαλκού5
Α - 11Αρχιτεκτονική την εποχή των Παλαιολόγων5
Α - 12Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ)5
Α - 13Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία (10ος - 4ος αι.)5
Α - 14Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική5
Α - 15Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία5
Α - 16Ανασκαφική5

Μαθήματα εμβάθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Α - 1Η αρχαία ελληνική πόλη: πολεοδομία και αρχιτεκτονική5
Α - 2Η χώρα των αρχαίων ελληνικών πόλεων5
Α - 3Πόλεις και Ιερά στην κλασική Αρχαιότητα: Αθήνα και Αττική5
Α - 4Θέματα προϊστορικής αρχαιολογίας5
Α - 5Προϊστορικές Κυκλάδες5
Α - 6Μεγάλη Ελλάδα και Σικελία5
Α - 7Αρχές μελέτης της εικονογραφίας μέσα από τα αγγεία5
Α - 8Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης: μέθοδοι, ρεύματα, σύγχρονοι προβληματισμοί5
Α - 9Μάρτυρες, άγιοι και μαρτύρια: Η αρχαιολογία των μεγάλων προσκυνημάτων5
Α - 10Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Από την Κρήτη στη Βενετία5
Α - 11Αρχιτεκτονική, Ιδεολογία και Κοινωνία στην Εποχή του Χαλκού5
Α - 12Ο κόσμος των εικόνων Ι5
Α - 13Χειρ Αγγέλου: ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη5
Α - 14Ετρουσκολογία5
Α - 15Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία στην Αθήνα στον 5ο αι. π.Χ.5
Α - 16Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία5
Α - 17Ο αρχαϊκός αττικός ερυθρόμορφος ρυθμός5
Α - 18“Γράφειν”: Επιγραφές και χαράγματα σε διακοσμημένα αγγεία5
Α - 19Βυζαντινή Γλυπτική5
Α - 20Η αρχαιολογία του θεάματος στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο5
Α - 21Μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική5
Α - 22Η Εικονογραφία του Θανάτου στην Αρχαία Ελλάδα5
Α - 23Εφαρμογές GIS στην αρχαιολογία5
Α - 24Κορινθιακή κεραμική5
Α - 25Αρχαιοαστρονομία5
Α - 26Θέματα βυζαντινής τεχνολογίας5
Α - 27Η αρχαία ελληνική οικία5
Α - 28Εισαγωγή στη Βιοαρχαιολογία και Αρχαιομετρία5
Α - 29Αρχαία ελληνικά ανάγλυφα: Εικονογραφία της λατρείας και του θανάτου5
Α - 30Ο αττικός μελανόμορφος ρυθμός5
Α - 31Νεολιθικός Πολιτισμός. Αιγαίο και Ηπειρωτική Ελλάδα5
Α - 32Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου5
Α - 33Άνθρωπος και κατοικία. Παλαιοπεριβάλλον και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην εποχή του λίθου5
Α - 34Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων5
Α - 35Μνημειακή τοπογραφία της Κωνσταντινούπολης5
Α - 36Αρχαίες ελληνικές οικοδομικές επιγραφές5
Α - 37Εποχή του λίθου και γεωπεριβάλλον5
Α - 38Ιστορία Τέχνης της Δύσης5
Α - 39Προϊστορική Τεχνολογία: Τεχνικές του λαξευμένου λίθου5

Κατεύθυνση : Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ.Α. - 1Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία5

Καταστατικά μαθήματα 

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ.Α. - 1Εθνογραφία: Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου5
Κ.Α. - 2Οικονομική Ανθρωπολογία5
Κ.Α. - 3Ανθρωπολογία της θρησκείας5
Κ.Α. - 4Πολιτική ανθρωπολογία5
Κ.Α. - 5Εθνικισμός και εθνοτικές ταυτότητες5
Κ.Α. - 6Ανθρωπολογία, φυλές και πρωτογονισμός5
Κ.Α. - 7Ετερότητα και η πολιτική της αναπαράστασης5
Κ.Α. - 8Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία5
Κ.Α. - 9Ανθρωπολογία της μουσικής5
Κ.Α. - 10Ανθρωπολογία των αισθήσεων5
Κ.Α. - 11Ανθρωπολογία της μνήμης5
Κ.Α. - 12Ανθρωπολογία του θανάτου5
Κ.Α. - 13Νεότερη πολιτική φιλοσοφία5
Κ.Α. - 14Θεωρίες φύλου5
Κ.Α. - 15Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου5

Μαθήματα εμβάθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Κ.Α. - 1Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία5
Κ.Α. - 2Ανθρωπολογία του Τουρισμού5
Κ.Α. - 3Κοινωνική Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης5
Κ.Α. - 4Οπτική ανθρωπολογία5
Κ.Α. - 5Κουλτούρα της φωτογραφίας: Από το στούντιο στις σέλφις5
Κ.Α. - 6Εθνογραφία της μουσικής5
Κ.Α. - 7Πολυπολιτισμικότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα5
Κ.Α. - 8Ανθρωπολογία και κατανάλωση5
Κ.Α. - 9Σπουδές του ήχου και πολιτισμική κριτική5
Κ.Α. - 10Εθνογραφία: διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο5
Κ.Α. - 11Ψηφιακή αφήγηση και πολυμεσική εθνογραφία5
Κ.Α. - 12Οι κοινότητες στο μουσείο: ψηφιακές εφαρμογές5
Κ.Α. - 13Ο περιηγητικός-πολιτιστικός τουρισμός: διεπιστημονικές προσεγγίσεις5
Κ.Α. - 14Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανθρωπολογία5
Κ.Α. - 15Εθνικές και διεθνικές κοινότητες στην οθόνη5
Κ.Α. - 16Ανθρωπολογία και κόμικς5
Κ.Α. - 17Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ5
Κ.Α. - 18Ανθρωπολογία, τέχνη και πολιτική5
Κ.Α. - 19Ο εθνοτικός Άλλος στη σύγχρονη Ελλάδα5
Κ.Α. - 20Ανθρωπολογία και παιχνίδι5
Κ.Α. - 21Δημοτικό τραγούδι και φύλο5
Κ.Α. - 22Σημειώσεις πεδίου5
Κ.Α. - 23Τεχνική της συνέντευξης: από την πράξη στη θεωρία5
Κ.Α. - 24Πολιτική του Σώματος5
Κ.Α. - 25Σύγχρονες Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας5
Κ.Α. - 26Λαϊκά θέματα στην Ελλάδα και την Τουρκία: Μια παράλληλη ανάγνωση5
Κ.Α. - 27Λαϊκοί πολιτισμοί στο διαδίκτυο5
Κ.Α. - 28Λαϊκός Πολιτισμός και Προφορική Ιστορία5

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ