Το Μηχανογραφικό του 2020 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

Το Μηχανογραφικό του 2020 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων 

 

Σε σχέση με το Μηχανογραφικό του 2019, έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:

Έχουν διαγραφεί τα 37 νέα πανεπιστημιακά τμήματα για τα οποία έχει ανασταλεί ή έναρξη της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.

Το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου εντάσσεται και στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Το Παιδαγωγικό τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. το οποίο παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου είναι διαθέσιμο πλέον μόνο από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες.

Τέλος, όπως είχε προαναγγελθεί με την Υ.Α.  Φ.253/80503/Α5  (ΦΕΚ 1907 τ.Β΄/28.05.2019), οι παρακάτω στρατιωτικές σχολές εντάσσονται και στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική για τους μαθητές του σχολικού έτους 2019-2020:

α). Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα,

β). Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.),

γ). Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

 

Διαθέσιμο: εδώ

 

πηγή: Υ.Α Φ.253/11812/Α5 (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ