Διαγράφονται από τα Επιστημονικά Πεδία τα 37 νέα πανεπιστημιακά τμήματα που τέθηκαν σε αναστολή έναρξης λειτουργίας

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αριθμ. Φ.253/11825/Α5  που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 347 τ.Β’/07.02.2020)  διαγράφονται από τα Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, τα 37 νέα πανεπιστημιακά τμήματα για τα οποία έχει ανασταλεί ή έναρξη της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.

Παράλληλα με την ίδια απόφαση,το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου εντάσσεται και στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Συνολικά οι Σχολές και τα τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο  καθορίστηκαν με Υ.Α Φ.253/11812/Α5 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 345 τ.Β’/07.02.2020).

Πλέον μπορείτε να δείτε την κατανομή των σχολών & τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο στους αντίστοιχους συνδέσμους της Τράπεζας Πληροφοριών mysep.gr η οποία επικαιροποιήθηκε  ήδη:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας & Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Επίσης μπορείτε να δείτε συνολικά τις σχολές και τα τμήματα ανά Πανεπιστήμιο στην έκτακτη έκδοση μας: Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης

Τέλος, να σημειωθεί ότι αντίστοιχη απόφαση διαγραφής για τα 37 νέα πανεπιστημιακά τμήματα που τέθηκαν σε αναστολή έναρξης λειτουργίας αναμένεται και για το Μηχανογραφικό των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ