Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης

Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης, περιέχει όλες τις Σχολές και τα Τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Όπως διαμορφώθηκε, έπειτα από την αναστολή της έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 37 νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4653 (ΦΕΚ 12 τ. Α΄/24.01.2020)

Αναλυτικά για κάθε πανεπιστήμιο αναφέρονται οι σχολές & τα τμήματα. Δίπλα στην ονομασία κάθε τμήματος αναφέρετε και η πόλη που λειτουργεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας περιέχει 23 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και οι δύο αυτόνομες Σχολές, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με συνολικά 419 τμήματα.

 

Διαθέσιμος σε μορφή pdf: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ